Literárny týždenník 3 – 4/2016

28.01.2016 09:47

    Druhé tohtoročné monotematické dvojčíslo Literárneho týždenníka 3 – 4/2016 sa zameriava na osobnosť Ľudovíta Štúra pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia a ukončenia Roku Ľudovíta Štúra 2015/2016. Prináša príspevky o podujatiach o Ľ. Štúrovi, zamyslenia nad jeho životom a dielom, recenzie kníh, a pomenúva odkaz Ľudovíta Štúra, štúrovcov a bernolákovcov, o ktorých zjednotenie na spoločných cieľoch sa nezameniteľne pričinil, ako aj výzvy, ktoré tento odkaz predstavuje v 21. storočí. Časopis okrem toho prináša aj úryvok z nedokončeného románu prozaika Vincenta Šikulu o Ľ. Štúrovi, poéziu Ľ. Štúra a básne, ktoré mu venovali básnici Ján Švatner a Jozef Mihalkovič. Číslo prináša aj tradičné rubriky, ako komentáre, recenzie, servis, LiTERÁRIUMFórum kultúrnej verejnosti.

 

Literárny týždenník 2 – 3 z 27. 1. 2016 prináša:

 

ÚVODNÍK/ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Pavol Dinka: Štúr a naša reč

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA/JUBILEUM/DEJINY/PODUJATIA

Štefan Cifra: Odkaz Ľudovíta Štúra treba uskutočňovať každodenne

Ako je to s dátumom narodenia Ľ. Štúra?

Margita Ivaničková: Po stopách rodu Ľudovíta Štúra

Z pozvánok

ANKETA

Aké zmeny v slovenskej kultúre by vás potešili v roku 2016?

Na anketovú otázku odpovedali: František Mach, čestný prezident Slovenského zväzu vidieckej turistiky, Jozef Šelestiak, novinár a fotograf, Teofil Klas, básnik a prekladateľ, novinár, Etela Farkašová, spisovateľka a filozofka, Etela Farkašová, spisovateľka a filozofka, Ábel Kráľ, jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, Ivan Hudec spisovateľ, Ľuboš Jurík, spisovateľ, editor, Ján Greššo, riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre, herec

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA/REFLEXIA

Jaroslav Rezník: Štúr stále prítomný medzi nami

Vincent Šabík: Intelektuál Ľudovít Štúr ako homo politicus

Roman Michelko: Tvorca slovenskej politickej koncepcie

Blažej Belák: Zamyslenie nad knihou Jozefa Markuša Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (2015)

OSOBNOSTI/JUBILEÁ

Eva Fordinálová: K 100. výročiu úmrtia S. H. Vajanského (16. 1. 1847 – 17. 8. 1916)

KOMENTÁRE/AKÝ BOL ROK 2015 V DOMÁCEJ POLITIKE

Roman Michelko: Kauzy a kauzičky

Ľudovít Števko: Pevný postoj k migračnej kríze

STRUČNE Z KULTÚRY

Budmerický kaštieľ pre verejnosť; Premiéra Mozartovej opery; Deti na inscenácii Na paši; Hudobné ceny; Morricone v Bratislave

OSOBNOSTI/JUBIELEUM

Ján Švantner: K nedožitým osemdesiatinám Jána Stacha

ČÍTANIE/POÉZIA

Ján Stacho: V modrom svetle blesku; Pieseň z kvitnúceho maku; Blysnutie; Prebúdzanie

Ilustrácia: Albín Brunovský

ČÍTANIE/PRÓZA

Vincent Šikula: Nad Moravou drevený most

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Básnik Ľudovít Štúr

ČÍTANIE/POÉZIA

Ľudovít Štúr: Pripomienka, Pri pomníku J. Holého

Ján Švantner: Ľudovít Štúr (Na dvojsté výročie narodenia)

Jozef Mihalkovič: Môj Štúr

RECENZIE

Ján Tazberík: Texty a kontexty (Ivica Ruttkayová: Vodné znamenia 2., 2015)

František Rojček: Slnečný svet detskej poézie Jaroslava Rezníka (Jaroslav Rezník: Literárne hádanky: Slnečný budíček, 2015)

Milan Polák: Teatrologická udalosť uplynulého roka (Miloš Mistrík: JACQUES COPEAU HIER ET AUJOURD’HUI, 2014).

Gabriela Rothmayerová: Doba second handu (Svetlana Alexijevičová: Doba z druhé ruky: Konec rudého člověka, 2015).

Dušan Mikolaj: Potulky po Slovensku (Milan Stano: Chvála krajiny, 2015)

Marián Klenko: Geopolitika a moc (Nikolaj Starikov: Geopolitika: Ako sa to robí, 2015)

Miloš Drastich: Huxleyho éra nikdy nedoznie (Aldous Huxley: Prekrásny nový svet, 2015)

Miloš Ferko: Veselo poučne s odvahou stručne (Tomáš Tepper: Príbehy strojvodcu Tobiáška, 2015)

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS/LITERÁRNY ŽIVOT/MÉDIÁ

Štefan Cifra: Anton Blaha prezentoval knihu Manderla a Modrý Maurícius; Autorský večer plný poézie a piesní (prezentácia knihy Martina Chudíka)

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – február 2016 (1. 2. 1956 – Viera Čurmová – 60; 3. 2. 1936 – Igor Rusnák – 80; 6. 2. 1941 – Ján Jančovic – 75; 7. 2. 1966 – Jana Martincová-Mináčová – 50; 7. 2. 1986 – Marcel Páleš – 30; 8. 2. 1946 – Mikuláš Kočan – 70; 19. 2. 1931 – Ladislav Ondriš – 85; 20. 2. 1956 – Jozef Trtol – 60; 21. 2. 1951 – Juraj Kalnický – 65; 24. 2. 1946 – Emil Borčin – 70; 27. 2. 1941 – Milan Tuma – 75).

Jubileum Emila Holečku

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV A LIC

(Janko Alexy: Prózy, 2015; Július Pašteka: Takto som ich poznal, 2015)

Stretnutie s B. Motejlkom

Ceny Literárneho fondu

Prečítajte si na www.noveslovo

LiTERÁRIUM

Ľudo Majer: Aforizmy spod čapice

Milan Kupecký: Aforizmy; Aforizmus (dvoj)týždňa

Milan Hodál: Epigramy

Milan Kenda: Morality a iné hity

Kresba: Ľubomír Kotrha

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Dušan Hovorka: Má Slovensko politickú elitu? (Ad: K článku Elity v č. 1 – 2/2016)