Literárny týždenník 3 – 4/2015 s rozhovorom so spisovateľom Dušanom Mikolajom

27.01.2015 13:40

Literárny týždenník 3 – 4/2015 prináša:

* ROZHOVOR

* D. Mikolaj: Hladný po kultúrnych faktoch (so spisovateľom, čerstvým laureátom Ceny Vojtecha Zamarovského sa zhovára J. Čertík)

* ZO ŽIVOTA SSS/LITERATÚRA/MÉDIÁ

* Vydavateľský deň SSS

* Odovzdávali Ceny Literárneho týždenníka

* Pápež František podporil slovenské referendum o rodine

* Petičný hlas za mier z Ostrého Grúňa

* KOMETÁRE/ZAHRANIČIE/KALEIDOSKOP

* F. Škvrnda: O tendenciách vývoja svetovej bezpečnosti v roku 2015

* J. Vaclav: Beniakove Chynorany

* A. Hykisch: Dejiny sveta v televíznom balení

* E. Fordinálová: Národ môj, chráň si dušu svoju

* UMENIE/RECENZIA/OPERNÝ SPEV

* T. Ursínyová: Zlaté hlasy (rec. M. Polák)

* REFLEXIA/FILM/LITERATÚRA/ŠKOLSTVO

* I. Stadtrucker: Dve zamyslenia 80-ročného jubilanta: Sebauvedomenie a problém sebavedomia, Naše školstvo

* ROZHOVOR/HUDBA/KOMENTÁR

* D. Jakubcová: Spomienkový návrat D. Kardoša

* V. Švenková: Svet sa bije (bojí)?

* SERVIS/LITERATÚRA/NEKROLÓG

* Braneckého Studňa rozšírená o tému Ľ. Štúra

* VI. ročník básnickej súťaže Cena R. Fabryho,

* Tvorivá dielňa Cesta ku knihe

* Klub literatúry faktu udeľoval

* Ceny V. Zamarovského

* J. Rezník: Kto proti osudu (T. Winklerovi)

* Odišiel Pavol Krajčí

* ROZHOVOR/VÝTVARNÍCTVO/KOMENTÁRE

* Rozhovor s výtvarníkom I. Pavlem (zhovára sa A. Sláviková)

* ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA

* A. Blaha: Cenný obraz za pohár vody: K Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu

* Víťazi VI. ročníka Ceny R. Fabryho: M. Baláž, J. Tomašík, T. Kvič, H. Launerová

* RECENZIE/LITERATÚRA/HUDBA

* Predtým a potom Studienky (rec. K. Pucovská, E. Farkašová)

* J. Voznesenská: Lancelotova púť (rec. M. Drastich, M. Groll)

* A. Horváthová-Čisáriková, P. Valo: Nezostalo po nich ticho (rec. J. Čomaj)

* Revue svetovej literatúry s prekvapením zvaným arabská literatúra (rec. E. Farkašová:)

* Ticho uprostred záhrady – zbornik LUK (rec. Ľ. Petraško)

* CD Záhorácke pjesničky Igramských Igricov (rec. M. Zelinka)

* R. Bae Kahoku Stangl: Nemám čas na umieranie (rec. A. Švecová)

* UMENIE/FOTOGRAFIA/KOMENTÁRE

* P. Dinka: Výstava fotografií E. Timka

* R. Michelko: Prehlbuje sa príjmová nerovnosť

* LITERÁRIUM

* J. Čomaj: 7 smrteľných hriechov súčasnej civilizácie podľa Mahátmá Gándhího

* A. Scholz: Miestne oznamy alebo Tak si tu žijeme

* J. Bily: Epigramy

* P. Gossányi: Aforizmy

* O. Nagaj: Posmešníky

* Ľ. Majer: Aforizmus (dvoj)týždňa

* V. Kolesár: kresba

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* R. Pavlík: Kam ideme?