Literárny týždenník 29 – 30/2016

14.09.2016 18:06

Literárny  týždenník 29 – 30 zo 14. septembra 2016 prináša:

 

KONGRES SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov: Spoločný prejav slovenských spisovateľov – po osemdesiatich rokoch: Obrana kultúry a humanizmu

Otakar Kořínek: Ku Kongresu slovenských spisovateľov: Autor sa zmieta kdesi na chvoste

Jana Borguľová: I. zjazd slovenských umelcov a vedeckých pracovníkov – august 1945: Prehlbovať odkaz našich národných dejín

Spoločný prejav slovenských spisovateľov (historický dokument)

Roman Michelko: Vzťah tvorca a vydavateľ v komerčnom priestore

Iva Vranská-Rojková: Zahlušované svedomie národa

Jozef Banáš: Gud lak, slovenčina?

Karel Sýs: Literatúra na porážku

Ján Kačala: Kultúrnopolitické rozmery slovenského literárneho jazyka

Ľuboš Jurík: Odkaz Vladimíra Clementisa

Viera Benková: ... a budú sa aj v budúcnosti písať básne?

Štefan Cifra: Jedinečné identifikačné znaky národa

ESEJ

Anton Blaha: K okrúhlemu jubileu JÚLIUSA BINDERA: Muž, ktorý premohol dunajského draka

ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA

Viera Benková: Liečiteľka Katriena

Knut Ødegård: Kňaz, Prichádzam navečer, Starožitnosť, Dievčina v hodinárstve, Najmenší (perex napísal a z novonórčiny preložil Milan Richter)

RECENZIE

Mišo a. Kováč: Album mesta Námestovo (MAŤOVČÍK, Augustín – GRÍGEĽ, Marián: Námestovo. Album mesta, 2016)

Dušan Mikolaj: Edičná lastovička po štvrťstoročí (BALÁŽ, Claude: Slovenské vysťahovalectvo. Dokumenty VI. Pramene k dejinám vzťahov a stykov Matice slovenskej s krajanmi v zahraničí v rokoch 1919 – 1947, 6. zväzok, 2015)

Eva Zelenayová: Ako svet zhasol (CIGÁNOVÁ, Zuza: AKSÁL, 2016).

Martin Chudík: Binárna introspekcia (CIBO, Peter: Apnoe, 2016)

Jana Štefánia Kuzmová: Duša, logos a poézia alebo Reflexie o duši (LEIKERT, Jozef: Tušoj je animo/Dotyky duše,  2015)

Hana Košková: Pozoruhodné oživenie prozaickej produkcie (PŘÍHODOVÁ, Daniela: Mestečko, 2016)

Eva Zelenayová: Pohľad za oponu (SVOBODA, Juraj: Dali nám viac, ako (sme) si mysleli III, 2015)

VÝTVARNÉ UMENIE

Dušan Mikolaj: Slovenskí sklári vo francúzskom Clarete

SERVIS/AKTUALITY/PODUJATIA

Pozdravy Kongresu slovenských spisovateľov – od spisovateľa Petra Jaroša a primátora mesta Trenčianske Teplice Štefana Škultétyho

Pocty R. Schusterovi

R. A. Ružomberský: Rendezvous podschodmi (8) – s maliarmi a spisovateľmi Jánom Mrázom a Miroslavom Bartošom

Sergej Makara: Na vrchole Choča poézia znie

PREČÍTAJTE SI na www.noveslovo.sk

UZÁVIERKY LITERÁRNYCH SÚŤAŽÍ SA BLÍŽIA

Studňa sa tajne s dažďom zhovára (Uzávierka súťaže: 30. 9. 2016)

Cena Pavla Országha Hviezdoslava (Uzávierka súťaže: 30. 9. 2016)

Jašíkove Kysuce (Uzávierka súťaže: 15. 10. 2016)

Kniha Záhoria 2015 (Internetové hlasovanie: do 30. 9. 2016)

NOVINKA VYDAVATEĽ STVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Iveta Zaťovičová: Tiene babieho leta, 2016.

LiTERÁRIUM

Vlado Javorský: Aforizmy: Za hrsť drobných...

Ján Grešák: Balady: Filologická, Rodinná, Kolektivistická

Milan Lechan: Špáradlá

Milan Kupecký: Dovoľte vstúpiť do vyspelej Európy: A priniesť vám zopár myšlienok odpočutých v slovenských uliciach, Ívery

Imrich Kupec: Aforizmy: Holopark, Rada synovi, Slabosti, Pohreb

Jozef Bily: Drobničky XXL

Vlado Javorský: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

René Pavlík: Neutralita

Gustáv Rumánek: Kruhy a kružnice

 

*

Fotografia na obálke: Koláž s použitím fotografií Martina Sládka a Štefana Cifru: V dňoch 30. mája až 1. júna 1936 sa uskutočnil v hoteli Grand (na dobovej fotografii) v Trenčianskych Tepliciach Kongres slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou. Keďže hotel už nejestvuje, delegácia Spolku slovenských spisovateľov si 80. výročie tejto významnej udalosti pripomenula 3. júna 2016 položením venca a kvetov pred pamätnou tabuľou, ktorá stojí na mieste niekdajšieho Grandu. SSS spolu s ďalšími spisovateľskými organizáciami pripravuje pri tejto príležitosti ďalší kongres, ktorý sa bude konať v dňoch 22. až 23. septembra v Kursalone (na snímke) takisto v tomto známom kúpeľnom meste.