Literárny týždenník 29 – 30/2015 s rozhovorom s J. Kuniakom

08.09.2015 12:12

Literárny týždenník 29 – 30 z 9. septembra 2015 prináša:

* ROZHOVOR

* J. Kuniak: Byť slobodný, prostý, usporiadaný a svoj (zhovára sa J. Maršálek)

* ESEJ/KALEIDOSKOP

* Á. Kráľ: Identita a Európska únia

* Vyhlásenie 7. ročníka básnickej súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO

* Z pozvánok

* KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* R. Michelko: Príjmová polarizácia ako pozitívum?

* Ľ. Števko: Migranti a naivný humanizmus

* F. Škvrnda: Ukrajinská slepá ulička

* UMENIE/OPERA/VÝTVARNÍCTVO

* J. Rácz: Tri operné inscenácie

* J. Rácz: Sen noci svätojánskej – v košickom ŠD

* T. Ursínyová: Operalia 2015

* D. Janáčková: Na okraj výstavy kresieb Š. Zajíčka

* ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA/OSOBNOSTI

* F. Hässler: Drevorezbárske sympózium k 160. výročiu stretnutia kniežaťa M. Obrenovića s Ľ. Štúrom

* Redakcia: Jedinečný prekladateľ Blahoslav Hečko (medailón)

SERVIS/LITERATÚRA

* Prezentácia knihy Ľ: Hallona

* L. Spustová, J. Taliga: Literárna nedeľa v Modre

* Odhalili pamätnú tabuľu L. Vargovi

* Konkurz na šéfredaktora časopisu Romboid

* Literárne večery v letnej čitárni U červeného raka

* ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA/OSOBNOSTI

* A. Maťovčík: Ľ. Štúr a A. Ostrolúcka

* Dejiny/identita/podujatia

* Deň ústavy na Devíne

* J. Judínyová: Obnovili náhrobok matky Ľ. Štúra

* M. Pius: Pastorála o zlatom víne a zelenej tráve

* ČÍTANIE/POÉZIA

* J. Nagajda: Panta rhei, Balerína, Pred cestou, Vyzliekanie z ticha

* M. Lechan: Skrátka, Nebožtík A. H. V. V., Citový dejepis, Reku, Do poslednej bodky

* M. Košut: Krehká jar, Cveng, Slnečný úsmev, Dúha, Jazero (more)

* RECENZIE

* V. Benková: Herbár zeme (rec. K. Pucovská)

* J. Zambor: Dom plný neviditeľných (rec. Ľ. Petraško)

* D. Draguľová-Faktorová: Útok z pomaranča (rec. M. Kenda)

* J. Jakubisko: Živé striebro (rec. V. Apfel)

* S. Svoráková: Východoeurópske kultúrne štúdiá (rec. H. Kubišová)

* S. Dubnička – V. Ilkovič: Profesor Dionýz Ilkovič (rec. J. Čomaj)

* D. Čatloš: Deti a vojna (rec. M. Polák)

* UMENIE/DIVADLO/FEJTÓN/RECENZIA

* M. Polák: Nová sezóna v činohre SND

* V. Švenková: Ťažká cesta za ziskom

* A. Paľagová: Život v básni. Báseň v žití (rec. M. Chudík)

* KULTÚRNE DEDIČSTVO/VÝZVA SSS

* Z ohlasov signatárov výzvy SSS

* Signatári výzvy SSS

* LiTERÁRIUM

* M. Kupecký: Sentencie

* J. Čomaj: Preklepy môjho počítača

* A. Scholz: Zo slovníka nových slov

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* I. Kupec: Aforizmus (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* D. Vergesová: Otvorený list premiérovi – Vo verejnoprávnej televízii pripusťme k slovu nezaujatých slovenských historikov