Literárny týždenník 29 – 30/2014 – s recenziou výnimočnej knihy W. Venohru o SNP od Vincenta Šabíka

04.09.2014 06:20

Literárny týždenník 29 – 30 z 3. septembra 2014 prináša:

* Zanietený dokumentarista „neviditeľných“ – Rozhovor so ŠTEFANOM HORSKÝM, rozhlasovým publicistom a kronikárom, autorom literatúry faktu, šéfredaktorom spravodajstva Slovenského rozhlasu v okupačnom období

ZO ŽIVOTA SSS

* ZASTAVME KRVIPRELIEVANIE! – Výzva Predstavenstva SSS na ukončenie vojenského násilia a utrpenia nevinného obyvateľstva v ozbrojených konfliktoch

RECENZIA/DEJINY/IDENTITA

* V. Šabík – W. Venohr: Povstanie Slovákov – Boj za slobodu 1944 (Recenzia v slovenčine nevydanej knihy nemeckého spisovateľa)

KOMETÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

* F. Škvrnda: Nejasné a chmúrne perspektívy Ukrajiny

* Ľ. Števko: Škodlivosť ekonomickej vojny

* R. Michelko: Čo s nepotrebnými ľuďmi?

* RECENZIE/KNIHY

* Š. Luby a M. Lubyová: Posedenie pod tisícročným ružovým krom (I. Túnyi)

* Slávnosť hliny – Keramická Modra 2014

* Z. Ďuriška: Pálkovci. Príbeh rodu garbiarskych podnikateľov z Liptova (A. Maťovčík)

* J. Cintula: Poľutovaniahodné zaobchádzanie so slovenskou knihou

OSOBNOSTI/RECENZIE

J. Čomaj: Spomienka na architekta Svetka

Ľ. Jurík: Dialógy s hviezdami literatúry (J. Čomaj)

T. Berka – J. M. Bahna: Vily nad Bratislavou (V. Apfel)

UMENIE/VÝTVARNÍCTVO/DIVADLO/BALET

L. Hrubý: Stano Lajda na hrade Strečno

Ikony sv. Klimenta a sv. Nauma Ochridského na oltár Kostola sv. Cyrila a Metoda v Terchovej

T. Ferko: Sándor Márai v divadle a v súvislostiach ním traktovaných dejín

ROZHOVOR/POÉZIA

* E. Farkašová: V záhradách seba (zhovára sa I. Ruttkayová)

* E. Farkašová: uniknúť; premena; čokoľvek vypovieš; objatie brečtanom a i. (básne)

ČÍTANIE/POÉZIA/PRÓZA

* M. Groll: PRIBINA (Z libreta k spevohre)

* J. Rezník: Pribina (Na deň 1. januára 1993)

* P. Valo: Chirurg, čo porážal šamanov (MUDr. M. Očenáš v Južnom Sudáne)

RECENZIE

* P. Jaroš: Vikomt sa vracia z flámu (L. Čúzy)

* B. Filan: Umenie zablúdiť (A. Halvoník)

* Antológia Gramotnosť prežitia (Zost. O. Pastier) (Š. Šimko)

* I. Čičmanec: Fialová hudba (I. Baláž)

* I. Kučma: Cantus firmus: Tvaroslovie lásky k hudbe a žene (M. Čierna)

* D. Dragulová-Faktorová: Bum do pníka! (M. Kenda)

OSOBNOSTI/JUBILEUM/RECENZIE

* J. Lomenčík: Literárny vedec Zdenko Kasáč deväťdesiatročný

* P. Mišák: Mojim priateľom sa to páči

* Fričovský: Keď sa láska žije (I. Lukáčová)

* J. Polc: Stratený svet remeselníkov – Dobrá Niva (M. Vároš)

SERVIS

* Najnovšie číslo časopisu Dotyky

* Spomienkové číslo Revue svetovej literatúry

* Zasadalo Predstavenstvo SSS

* ODMIETNIME SPEV VOJNY! – Stanovisko vedenia Únie českých spisovateľov k vojnovým agresiám vo svete

NOVINKY Z VYDAVATEĽSTVA SSS

* M. Abelovský: Čerešne v hanebnej ulici

* E. T. A. Hoffmann: Diablové elixíry

NEKROLÓG

* P. Mišák: Zomrel spisovateľ Anton Pajonk

* Vyhlásenie Kongresu slovenskej inteligencie proti stupňovaniu násilia na Ukrajine

LiTERÁRIUM

* Ľ. Majer: Aforizmy

* T. Turner: Srdce zo strelnice; Život po živote; Reklama, neklam ma

* M. Kenda: Jedovatá zdravoveda

* M. Kupecký: Kapitalizmy

* J. Čomaj: Preklepy môjho počítača

* J. Rezník: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* P. Fábry: Naposledy p. Valašíkovi

* F. Kúdela: Ohlas na článok J. Čomaja

* M. B., T. Ursínyová, F. Kúdela, F. Ruščák: Ohlasy na Literárny týždenník 25 – 26/2014

 

* PRIPRAVUJEME

* Vyhodnotenie čitateľského prieskumu Literárneho týždenníka

* Anketa Literárneho týždenníka o iniciovaní zákona o knihe