Literárny týždenník 27 – 28/2015 sa predáva do 8. septembra

27.08.2015 13:15

Literárny týždenník 27 – 28 z 26. augusta 2015 prináša:

* KULTÚRNE DEDIČSTVO/VÝZVA SSS

* ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV! – VÝZVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV – Neakceptovateľný postup firmy Arthur DS, s. r. o., vo veci Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave – SIGNATÁRI VÝZVY SSS

* Z ohlasov signatárov Výzvy SSS – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov

* Š. Cifra: Vážení čitatelia, signatárky a signatári Výzvy SSS – vážená kultúrna verejnosť!

* D. Jarjabek: Je čas, aby sa celá slovenská kultúrna spoločnosť spojila!

* KULTÚRNE DEDIČSTVO/ZO ŽIVOTA SSS

* M. Bielik: Kto je prekážkou riešenia situácie s budovou na Laurinskej?

* Dom s Klubom slovenských spisovateľovnávrh SSS na jeho zaradenie do Zoznamu NKP

* Do detailov architektonicky i dizajnérsky prepracovaná budova Domu slovenských spisovateľov prof. Jozefa Lacka

* Zo stanovísk k Výzve SSS – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov – D. Jarjabek: Kultúrny výbor parlamentu prerokuje Night Club v Klube spisovateľov – Ministerstvo kultúry postúpilo podnet Spolku slovenských spisovateľov – L. Serdahély: Literárny fond výzvu Spolku slovenských spisovateľov podporuje... – A. Hrnko: Dom slovenských spisovateľov si zaslúži záchranu!

* Firma Arthur DS vyprázdnila a devastuje Klub slovenských spisovateľov

* UMENIE/DIVADLO/RECENZIA

* T. Ursínyová: Príbeh spevohry Novej scény

* M. K. Adamov: Hra o svätej Dorote (rec. M. Polák)

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

* R. Michelko: Imigračná kríza ako výraz fatálneho zlyhania politiky veľmocí

* F. Škvrnda: Kto rozpaľuje politickú horúčavu európskeho leta

* Ľ. Števko: Predvolebné kotrmelce

* LITERATÚRA/ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

* Š. Cifra: Slovensko-srbské literárne a kultúrne vzťahy sa prehlbujú

* REPORTÁŽ/MIESTNA KULTÚRA/FOLKLÓR/POÉZIA

* M. Zelinka: Papín stále tvorivý: Regionálny folklórny festival; Nemôžem zabudnúť (K III. ročníku MFF Papín 2015)

* KULTÚRNE DEDIČSTVO/VÝZVA SSS

* Z ohlasov signatárov Výzvy SSS – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov

* Signatári Výzvy SSS – Zachráňme Klub  slovenských spisovateľov

* ROZHOVOR/FOLKLÓR

* H. Blahová-Jurasovová: Je radosť rozdávať radosť (zhovára sa L. Švihran)

* OSOBNOSTI/LITERATÚRA

* V. Šabík: Günter Grass – virtuóz pamäti

* O. Kořínek: Imaginárne stretnutie O. Kořínka s prekladateľom B. Hečkom

* RECENZIE

* Áno a nie Jána Čarnogurského  (rec. G. Rothmayerová)

* M. Kupecký: Aforizmy (rec. M. Kenda)

* M. Bartoš: Ružový akt (rec. I. Válek)

* K. Nádaská: Čary a veštby. Mágia v ľudovej kultúre Slovenska (rec. Ľ. Gábor)

* M. A. Kováč: Podhradie – dedina s vlastnou galériou

* ČÍTANIE/FEJTÓN/POÉZIA/VÝROČIA

* V. Švenková: Cestička do školy...

* I. Ludviková: Ako sa vyjadrili Slováci?

* A. Kret: Maestrovi Chudíkovi: Dnes, v deň piety

* Účastníci pochodu po partizánskom chodníku Skýcov – Zlatno

* J. Kuruc: Po 50 rokoch

* JAZYKOVEDA/IDENTITA

* J. Kačala: Jazyk je náš celonárodný nástroj

* SERVIS/LITERATÚRA/SÚŤAŽE

* R. A. Ružomberský: Rozhľady po kultúre a umení majú 70 rokov

* Literárny večer s V. Komorovskou a D. Stanom

* Literárny večer s I. Lukáčovou a R. Hakalom

* Počas Cyrilo-metodských dní v Terchovej ocenili kardinála J. Ch. Korca

* Rok jubilantov v letnej čitárni U červeného raka v Bratislave

* Celoslovenská literárna súťaž Jašíkove Kysuce – vyhlásenie

* Súťaž prekladateľov slovenských literárnych diel do cudzích jazykov Cena Pavla Országa Hviezdoslava – vyhlásenie

* Celoslovenská literárna súťaž Wolkrova Polianka 2015 – vyhlásenie

* Kysucký festival duchovnej tvorby – Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby Jurinova jeseň – vyhlásenie

* M. Prebudila: Vojvodinskí Slováci rokovali so ZSS

* E. Farkašová: Za Klarou Köttner-Benigniovou; Pohľady na ukrajinskú literatúru v RSL 2/2015

* UMENIE/DEJINY

* M. Augustín: Osudy jedného pápežského portrétu

* ZO ŽIVOTA SSS/JUBILEUM/NEKROLÓG

* Odovzdali výročné ceny SSS za rok 2014

* M. Bielik: K životnému jubileu E. Vontorčíka

* R. Michelko: Za Andrejom Zužom

* LiTERÁRIUM

* Ľ. Majer: Školoizmy spod čapice

* M. Kupecký: Myšlienkový MIŠ-MAŠ

* J. Kopina: Horúčava-nehorúčava

* M. Klúčovský: Pridajme si zmysel

* I. Kupec: Epigram

* J. Grešák: Štipľavé myšlienky

* P. Gossányi: Aforizmy, Zišlo mi na um..., Aforizmus (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* J. J. Hantel: Čo s novými a starými migračnými vlnami?