Literárny týždenník 27 – 28/2014

22.08.2014 12:54

Literárny týždenník č. 27 – 28 z 20. augusta 2014 prináša:

* ROZHOVORY

* SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE – JEDINEČNÉ VYSTÚPENIE SLOVÁKOV V BOJI PROTI NEMECKÉMU FAŠIZMU

* Rozhovor s riaditeľom Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislavom Mičevom

pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania (zhovára sa J. Tazberík)

* HISTÓRIA/POÉZIA/REFLEXIA

* J. Rezník: Červené strechy (SNP)

* Program osláv SNP v B. Bystrici

* D. Machala: Povstanie – erbový znak Slovenska

* KOMENTÁRE/DOMOV

* J. Čomaj: Veľké témy vývoja štátu sa krčia v tieni politických sporov

* R. Michelko: Škodlivosť a nevyhnutná regulácia monopolov

* UMENIE/DIVADLO/HUDBA

* M. Polák: Vítaný obrat v dramaturgickej praxi SND

* V. Blaho: Zvolenské hry zámocké

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE

* F. Škvrnda: Vážna bezpečnostná hrozba pre Európu

* Ľ. Števko: V Gaze neplatí medzinárodné právo

* UMENIE/FILM/HUDBA

* V. Jablonický: O slovenskej a českej účasti v K. Varoch

* T. Ursínyová Dialóg spriaznených duší

* RECENZIA/HISTÓRIA/OSOBNOSTI

* Š. Cifra: Almanach Nitra 2013

* J. Lomenčík: Povstalecký básnik J. Brocko

* LITERATÚRA/TEÓRIA/PRÓZA

* P. Mráz: Čítame staršiu(?) slovenskú literatúru

* S. Matlová: Pavel Vilikovský: moderna alebo slovenský variant postmoderny?

* J. Heriban: Fagotista, ktorého nemiloval Boh

* RECENZIE/LITERATÚRA

* V. Klimáček: Vodka & chróm (J. Špaček)

* Ľ. Feldek: Ťahák z literatúry (Š. Šimko)

* M. Vlado: Sedemnásť nula štyri (M. Groll)

* S. Majchránková: Lúčne veršovačky (M. Kenda)

* W. Whitman: Spev o mne (M. Dzúr)

* G. Kálmán: Nova (M. Drastich)

* D. Grann: Stratené mesto Z (Príbeh smrtonosnej posadnutosti v Amazónii) (B. Bodacz)

* M. Habaj: Model človeka a světa v básnickom diele J. Smreka (1922 – 1942)

* Kultúra a regionálna identita. Zborník z konferencie (V. Šabík)

* SERVIS

* Jubileá spisovateľov – členov SSS v auguste a septembri 2014

* Zaregistrovali nové znenie Stanov SSS

* Oznam – Seminár SNP v literatúre – nové náhľady

* Literárny Kežmarok medzinárodne

* Uvidieť Južný kríž a napísať báseň

* NEKROLÓGY

* Zomrel prof. K. Ivanička

* Zomrel spisovateľ I. Kadlečík

* J. Rezník: Za J. Paškanom

* P. Gossányi: Aforizmy

* A. Scholz: Dezertné inzertné služby

* M. Kľúčovský: Aforizmy a fórizmy

* M. Kupecký: Aforezy

* V. Timura: Grimasy

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Š. Hrušovský: Bojná a hanblivá slovenská archeológia

* R. Pavlík: Žili v Bojnej Slováci?