Literárny týždenník 25 – 26/2016

29.06.2016 12:40

Šestnásťstranové dvojčíslo Literárneho týždenníka 25 – 26 z 29. júna 2016 – rozvíjajúce novú grafickú úpravu časopisu s plasticky kontúrovaným názvom LT a s ôsmimi farebnými stranami – sa venuje ako hlavnej téme predsedníctvu Slovenskej republiky v Európskej únii a výsledkom referenda o odchode Veľkej Británie z EÚ, na ktorý prináša viaceré politologické náhľady v príspevkoch ilustrovaných brisknými karikatúrami. Príspevok Pôvodná kultúra je nenahraditeľná v úvodnom stĺpci časopisu poukazuje na skreslené vnímanie kultúry ako niečoho, čo iba míňa peniaze a dokladá, že kultúra je pre štát prínosom tak v hodnotovom, ako aj v ekonomickom smere. Vydanie uverejňuje spravodajský článok s fotoreportážou z podujatí Medzinárodného literárneho festivalu Dunajské elégie, ktorého hlavnými organizátormi boli Spolok slovenských spisovateľov a Združenie srbských spisovateľov. V štandardnej rubrike o divadle časopis publikuje recenzie premiér Divadla Jonáša Záborského v Prešove, Divadla Andreja Bagara v Nitre a Slovenského národného divadla v Bratislave, v rubrike o médiách kritické zamyslenie Krepčenie okolo proruskej propagandy, v rubrike o výtvarnom umení článok o novej mozaike so zobrazením sv. Cyrila a sv. Metoda v kostole v Radoli a príspevok o živote a diela Milana Paštéku, ktorého obrazmi je číslo ilustrované. V dvojčísle je uverejnený rozhovor s čerstvou nositeľkou Prémie Ivana Kraska za debutovú básnickú zbierku Martinou Grmanovou, ako aj ukážka z jej básnickej tvorby. Časopis prináša exkluzívny materiál – neznáme denníky umenovedca a filozofa Mariana Várossa z knihy Deň za dňom samota, pripravovanej na vydanie z doteraz nepublikovanej pozostalosti autora. Aj v tomto čísle sa LT venuje historickým domácim i európskym kontextom Kongresu slovenských spisovateľov, ako aj reflektovaniu sociálneho statusu súčasného slovenského spisovateľa a prekladateľa. Časopis prináša i ďalšie štandardné rubriky, ako recenzie knižných titulov, servis, Zo života SSS, Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS, Do vašej knižnice, LiTERÁRIUMFórum kultúrnej verejnosti.

 

ÚVODNÍK

Štefan Cifra: Pôvodná kultúra je nenahraditeľná

TÉMA: BREXIT A EURÓPSKA ÚNIA

Branislav Fábry: Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ po britskom referende: Slovensko by malo Európe priniesť posolstvo mieru

AKTUALITY/DUNAJSKÉ ELÉGIE

Štefan Cifra: V Bratislave sa uskutočnil Medzinárodný literárny festival Dunajské elégie

Miroslavovi Bielikovi odovzdali cenu Zlatý prsteň

Akadémia Slovensko-slovanský fenomén Európy – Pavol Jozef Šafárik

GEOPOLITIKA/ZAHRANIČNÉ ZAUJÍMAVOSTI/ZAHRANIČNÉ ČRIEPKY

Augustín Marián Húska, Juraj Chovan-Rehák, František Vnuk: Západ verzus Východ: Ukážka z pripravovanej knihy

Jana Judinyová: Kam najbližšie vpadneme, Za všetkým hľadaj ženu

TÉMA: BREXIT A EURÓPSKA ÚNIA

Roman Michelko: Páni z Bruselu, hra sa skončila

Ľudovít Števko: Nájdu európski lídri odvahu na reflexiu?

František Škvrnda: Čo vlastne môže zmeniť brexit?

RECENZIE/DIVADLO/BALET

Jano Rácz: Inscenácia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove: Revízor presadený na Balkán

Jana Nežatická: Divadlo Andreja Bagara v Nitre uviedlo novú premiéru Podivný prípad so psom

M. P.: Svetoznámy Eifman ballet v Bratislave: Veľkolepý zážitok

Milan Polák: Hru Sissi (úteky Alžbety Rakúskej) od VILIAMA KLIMÁČKA uviedla činohra SND: Panovníčkou proti svojej vôli

MÉDIÁ

Pavol Dinka: Krepčenie okolo proruskej propagandy

VÝTVARNÉ UMENIE

Ľudmila Bajáková: Kostol v Radoli má novú mozaiku so zobrazením sv. Cyrila a Metoda: Dielo nielen pre veriacich

Anton Blaha: Impresie zo života a diela Milana Paštéku

ROZHOVOR

Hovoríme s MARTINOU GRMANOVOU, čerstvou nositeľkou Prémie Ivana Kraska za debutovú básnickú zbierku Chiméra (zhovára sa Martin Chudík)

ČÍTANIE/LTERATÚRA FAKTU

Neznáme denníky MARIANA VÁROSA: Svedok agónie tamtých čias (Ukážka z knihy Deň za dňom samota, pripravovanej na vydanie Mojmírom Városom a Jánom Čomajom vo vydavateľstve Marenčin PT v septembri 2016)

POÉZIA

Martina Grmanová: Vlčia tma, Na mieru, Chiméra, Zrelá, Do slnka, Odlety, Jeseň, Generácia 1984

Filip Glejdura: Už nebudem písať o láske, Nočná schizofrénia, Nakreslila si mi do očí dúhu, Pocity padajúce z mosta

KONGRES SLOVENSKÝCH SPISOVATE ĽOV

Michal Eliáš: K 80. výročiu konania Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov v Trenčianskych Tepliciach: Jednotne v zápase za mier, proti fašizmu (5)

Vladimíra Komorovská: Nekomerčný umelec – volajúci na púšti?

Vincent Šabík: Trenčianskoteplický kongres a medzinárodné súvislosti (2)

RECENZIE

Július Handžárik: Zasvätene (nielen) o Kube (AUGUSTÍN, Milan: Vtedy na Malecóne, 2016)

Eva Zelenayová: Čosi z nás vyprchalo (ŠVENKOVÁ, Viera: Deň je krátky, 2016)

Ján Čomaj: Humor ako pridaná hodnota (VALO, Peter: Čierny humor v bielom plášti a iné doktorské historky 2, 2016)

Vincent Šabík: Ad.: recenzia Jozefa Špačka knihy Čriepky do portrétu Vincenta Šikulu (LT, 2016, č. 23 – 24)

SERVIS/JUBILEÁ/PODUJATIA

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS: JÚL 2016: * 10. 7. 1951 – Otília Dufeková (65), * 14. 7. 1931 – Juraj Sarvaš (85), * 19. 7. 1936 – Blanka Poliaková (80), * 20. 7. 1936 – Ján Majerník (80), * 22. 7. 1951 – Zlatko Benka (65), * 25. 7. 1926 – Ján Gregor (90), * 25. 7. 1936 – Adolf Kobela (80), * 25. 7. 1946 – Štefan Packa (70), * 26. 7. 1946 – Karel Sýs  (70), * 28. 7. 1926 – Jozef Ján Palus (90), * 30. 7. 1941 – Ondrej Sliacky (75); AUGUST 2016: * 1. 8. 1951 – Milka Zimková (65), * 7. 8. 1931 – Ladislav Čutrík (85), * 14. 8. 1946 – Peter Guldan (70), * 15. 8. 1971 – Natália Korina (45), * 15. 8. 1961 – Róbert Müller (55), * 24. 8. 1966 – Stanislav Háber (50), * 27. 8. 1951 – Miloš Drastich (65), * 30. 8. 1976 – Ivan Albert Petranský (40)

Jana Borguľová: Chalupkovo Brezno

R. A. Ružomberský: Ružomberská trojruža 2016

Renáta Machová: Prezentácia knihy Márie Bátorovej

Miroslav Bielik: Spomíname na Antona Beluša

Sviatok sv. Cyrila a Metoda (pozvánky na 27. ročník Cyrilo-metodských dní v dňoch od 2. do 5. 7. 2016 v Terchovej, Medzinárodná konferencia Najnovšie poznatky o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave 4. 7. 2016 v Nitre)

DO VAŠEJ KNIŽNICE/MÉDIÁ

Portréty zblízka (antológia súčasných slovenských poviedok) (LIC, Bratislava: 2016)

Viktor Timura: Dávnoveká Európa (Bratislava: Eko-konzult, 2016)

Miroslava Pijáková: Benefičný koncert (Zmiešaného speváckeho zboru Kysuca vo Farskom kostole Svätého kríža v bratislavskom Devíne)

Prečítajte si na www.noveslovo

LiTERÁRIUM

Ján Kopina: 3 D – dnešná doba pod drobnohľadom

Aleksandr Čotrić: Srbsko v aforizmoch (preklad do slovenčiny: Martin Prebudila)

Milan Kenda: Dovolenkové sentencie

Milan Kupecký: Ívery

Peter Gossányi: Aforizmy

Milan Kupecký: Ívery, Aforizmus (dvoj)týždňa

Ľudo Majer: Futbalizmy

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Margita Kániková: Ad.: Pavol Dinka: Čí chlieb ješ, toho pieseň… (LT 21 – 22)