Literárny týždenník 25 – 26/2015

01.07.2015 13:07

Literárny týždenník 25 – 26 z 1. júla 2015 prináša:

* ROZHOVOR

* Odmalička je mi vzácne slovenské materinské slovo (s M. Prebudilom, slovenským básnikom zo srbskej Vojvodiny sa zhovára J. Tazberík)

* LITERATÚRA/ZAHRANIČIE

* Literárne mosty Slovensko – Srbsko – Pozvánka na podujatie SSS

* Bieloruskí spisovatelia a kultúrni pracovníci kráčajúci po stopách Janka Kupalu na Slovensku sa stretli so zástupcami SSS

* KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE/NEKROLÓG

* F. Škvrnda: Čo sa skrýva za zrazom GLOBSEC 2015?

* Ľ. Števko: Slovenský mediálny priestor a disfunkcia verejnoprávnosti

* V. Blaho: Kto je vinný?

* Zomrel herec národný umelec L. Chudík

* UMENIE/OPERA/LITERATÚRA

* T. Ursínyová: J. Calleja – operná hviezda s rozpakmi

* Z. Matláková: Polstoročie Literárneho Kežmarku

* ČÍTANIE/POÉZIA

* Výber z tvorby srbských básnikov (D. Danilov, J. Lazarević, R. Andrić)

* Slovenskí básnici zo srbskej Vojvodiny (Z. Benka, M. Dudková, V. Benková, V. Hronec, M. Prebudila)

* DEJINY/ KRESŤANSKÉ TRADÍCIE/KULTÚRA

* J. Michalov: O procese likvidácie veľkomoravskej cirkevnej provincie

* Reportážny obrázok z otvorenia Prezidentskej knižnice R. Schustera v Košiciach

* DEJINY/ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA/KULTÚRA

* M. Chomová, V. Choma: Štúr a Rusíni na Slovensku

* RECENZIE

* R. Lichnerová: Hostina (rec. H. Košková)

* P. Štrelinger – T. Winkler: Kto proti osudu: Biografické miniatúry slovenských spisovateľov (rec. H. Kubišová)

* S. Gelvanicsová: Anam cara (rec. M. Chudík)

* SERVIS/LITERATÚRA/PODUJATIA

* Literárny salón Trnava

* Literárna cena Čakanky, n. o., 2015

* K. Džunková: Slovanské objatia

* R. A. Ružomberský: Ružomberská Trojruža 2015

* ROZHOVOR/ DEJINY/UMENIE/FILM

* S. Bachleda: Nadčasové kultúrne a umelecké hodnoty (so zakladateľom prvého Kultúrneho leta sa zhovára J. Tazberík)

* M. Demák: Pocta slovanským vierozvestom

* E. Grečner: Film ako voľný verš (rec. Z. Matláková)

* Slovenskí filharmonici idú do Japonska

* ESEJ/KONFERENCIE/LITERATÚRA

* V. Šabík: Viliam Marčok – hľadač prameňov

* ROZHOVOR/POLITIKA/ DEJINY

* A. Danko: Naša vlasť a ľudia si zaslúžia viac

* M. Pius: Ľudia z deviatej vlny

* RECENZIE

* M. I. Finley: Antická a moderná demokracia (rec. M. Drastich)

* I. Havranová: Kaviarenské tajomstvá (rec. V. Apfel)

* UMENIE/VÝTVARNÍCTVO/FEJTÓN

* I. Hrmo: Bašty polopatizmu

* A. Švec: K stratégii výberu ilustrátorov na BIB 2015

* V. Švenková: Vo svete rozprávok

* ESEJ/FILOZOFIA/ KOMENTÁRE/NÁZORY

* V. Komorovská: Všadeprítomná a všemocná kríza...

* S. Makara: Niekoľko myšlienok o slovanskej vzájomnosti

* KONFERENCIE/LITERATÚRA

* R. Bojničanová: Dodnes inšpirujúci M. Kukučín

* LiTERÁRIUM/ FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* M. Kenda: AkuPRESSúra

* J. Bily: Drobničky XXL

* P. Gossányi: Aforizmy

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* I. Kupec: Aforizmus (dvoj)týždňa

* M. Krištofovič: Kresba

* O. Šabík: Vďaka ministrovi M. Válkovi