Literárny týždenník 21 – 22/2015 – s rozhovorom s M. M Stolárikom

03.06.2015 12:10

Literárny týždenník 21 – 22 z 3. júna 2015 prináša:

* ROZHOVOR

* M. M. Stolárik: Slovensko je ešte vždy exotická krajina, nevie sa o nej skoro nič (so slovenským krajanom, profesorom na Katedre slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite sa zhovára D. Mikolaj)

* OSOBNOSTI/LITERATÚRA

* Vedecký seminár V. Marčok (1935 – 2013) v slovenskej literatúre

* Z príspevku M. Bielika na vedeckej konferencii

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

* F. Škvrnda: Ako ďalej na Východe?

* Ľ: Števko: Kvóty a neúprimná solidarita EÚ

* I. Turnovec: Materčina v ohrození

* Podujatia k Roku Ľ. Štúra akcelerujú

* UMENIE/DIVADLO/VÝTVARNÍCTVO

* T. Ursínyová: Slovenská premiéra opery Kocúr v čižmách v banskobystrickej Štátnej opere

* J. Kuniak: Nad výstavou Jána a Borisa Kudličkovcov

* ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA/KALEIDOSKOP

* Ľ. Jurík: Ľ. Štúr alebo Zrod moderného národa

* M. Holečko: Kolokvium Rok Ľ. Štúra a osveta

* Rok Ľ. Štúra v Bukurešti

* SERVIS/SÚŤAŽE/LITERATÚRA

* Vyhlásili 47. ročník Jašíkových Kysúc

* Ocenili kultúrnych pracovníkov

* Milanovi Várošovi vyšla nová kniha Velikáni...

* Živá diskusia so slovenským krajanom prof. Stolárikom

* Minister kultúry SR M. Maďarič udelil ceny

* Predstavili tvorbu J. Buzássyho a J Čomaja

* ROZHOVOR

* M. Dudáš: Úloha folklóru je nezastupiteľná (s tanečníkom, sólistom a pedagógom Lúčnice

sa zhovára M. Rašo)

* LITERATÚRA/ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI/RECENZIA

* Z. Matláková: Trnavská noc s literatúrou            10

* Z. Matláková, P. Tomašovič: Deväťdesiatročný exilový spisovateľ a redaktor Michal Lošonský

* A. Kret: Ballabile spod Medzvedzej hlavy (rec. M. Polák)

* Filanova kniha O vtákoch

* ČÍTANIE/POÉZIA

* M. J. Jablonská: Sychravý podvečer, Insitné umenie, Mačka z paneláka, Pocta učiteľovi, Skutočný príbeh

* O. Dufeková: po pôrode, vo vzduchu visí, kroky lásky

* RECENZIE/KALEIDOSKOP

* I. Kučma: Politické dejiny Martina –

* Príbeh centra (rec. R. Michelko)

* A. Farlow: Kolaps a jeho dôsledky (rec. I. Daniš)

* Pripravuje sa 48. ročník Chalupkovho Brezna

* D. M. Anoca: Stratený archetyp (rec. H. Košková)

* M. Ňachajová: Siluety (rec. Ľ. Petraško, I. Jackanin)

* Š. Holčík a kol.: Bratislavský hrad (rec. V. Apfel)

* ESEJ/POLITOLÓGIA/LITERATÚRA

* J. Janošovský: Utečieme? ... a kam?

* Poézia nepozná hranice

* Básnik, ktorý žil aj na Slovensku

* Večer autorovi prvej slovenskej detektívky

* ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA/IDENTITA

* J. Kačala: Ján Hollý a Štúrove dôvody za novú spisovnú slovenčinu

* LiTERÁRIUM

* P. Gossányi: Tucet aforizmov

* K. Hudecová: Drobnokresby: O troch grošoch, Mierová výzva, Komu sa nelení

* D. Wagnerová: Impertinencie: Lesk a bieda remesla, Iba tá, Nepomer, Historický hriech?, Básnikova otázka, Zmena hlásky

* A. Scholz: Výroky neznámych osobností: Byrokrat, Alergik, Zamilovaný, Alkoholik, Umelec, Homo sapiens, Analytik, Dramaturg, Žiarlivec

* I. Kupec: Aforizmy: Mrzúti, Nadhľad, Púšť, Slepá ulička, O aforizmoch

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* P. Gossányi: Aforizmus (dvoj)týždňa  

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* V. Jablonický: Iracionálna protidejinná iniciatíva...

* B. Petrus: Absurdná iniciatíva proti názorom občanov, politikov i umelcov