Literárny týždenník 19 – 20/2017

24.05.2017 08:13

Literárny týždenník 19 – 20 z 24. 5. 2017 prináša:

ÚVODNÍK

Eva Fordinálová: List z púšte...

ZO ŽIVOTA SSS

* Pred Členským zhromaždením Spolku slovenských spisovateľov: O činnosti odbočiek SSS od júna 2013 do mája 2017: Bohaté aktivity a spolupráca

* Jana Borguľová, tajomníčka odbočky SSS v Banskej Bystrici: Regionálny literárny život

* Dalimír Stano, Ingrid Lukáčová, tajomníčka odbočky SSS v Košiciach: Práca s mladými autormi

* Zuzana Kováčová, tajomníčka odbočky SSS v Nitre: Na slovíčko o slove – v univerzitnom prostredí

* Margita Ivaničková, tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne: Pozoruhodné výsledky

* Pavol Tomašovič, tajomník odbočky SSS v Trnave: Pestrý literárny život

* Peter Mišák, podpredseda SSS, Igor Válek, tajomník odbočky SSS v Žiline: Činorodé aktivity v regiónoch

AKTUALITY

* Slávnostná akadémia k Roku Jozefa Miloslava Hurbana: Pravda a morálka musia zvíťaziť

* František Mach: Pocta majstrovi IGNÁCOVI BIZMAYEROVI

* Beseda spisovateľov s izraelským veľvyslancom

* Stretnutie s Amritom Mehtom

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

PREČÍTALI SME NA BLOGOCH

* Gustáv Murín: Pán Dobšinský, stačilo!

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* Ľudovít Števko: Dvojaký kilometer politiky

* Branislav Fábry: Francúzsko: po voľbách i pred voľbami

* František Škvrnda: Hodvábna cesta 21. storočia

PRÍPRAVA NA ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SSS

* Bilancujeme edičnú činnosť Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, SSS a edície Mladých slovenských autorov časopisu Dotyky v rokoch 2013 – 2017

* Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, Ján Tazberík, tajomník SSS a konateľ VSSS: Plodná slovenská pôvodná a prekladová tvorba

* Boris Brendza, šéfredaktor časopisu Dotyky: Edícia mladých slovenských autorov časopisu Dotyky

* Peter Mišák, predseda členskej komisie SSS: Správa o činnosti členskej komisie Spolku slovenských spisovateľov za obdobie od 28. 5. 2013 do 27. 4. 2017

DIVADLO

* Matúš Marcinčin: Obnovená premiéra v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove: Zornička na nebi, nad hlavou štrang (ADOLF IVANOVIČ DOBRIJANSKIJ)

* Mišo A. Kováč: Polstoročie národnej ochotníckej divadelnej prehliadky slovenských hier: Palárikova Raková

ROZHOVOR/OSOBNOSŤ/VÝTVARNÉ UMENIE

* Rozhovor s KVĚTOSLAVOU FULIEROVOU, maliarkou, grafičkou a ilustrátorkou: Všestranná umelkyňa s veľkým srdcom (Zhovára sa Etela Farkašová)

ROZHOVOR/OSOBNOSŤ/POÉZIA

* O životnom i poetickom časopriestore FRANTIŠKA RUŠČÁKA: „Všetko je v láske...“ (Zhovára sa Ingrid Lukáčová)

* Július Lomenčík: Pri štvrťstoročí úmrtia Mikuláša Kováča: Nezabúdať na historickú pamäť

* Július Lomenčík: Mesto moje (Mikulášovi Kováčovi)

ČÍTANIE/PRÓZA

* Ján Čomaj: Knieža Matúš (Úryvok z rovnomennej knihy o živote a diele významného slovenského historika Matúša Kučeru, ktorú na vydanie pripravuje Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov)

* Spomienka na ukrajinského spisovateľa: Veľké maličkosti JEVHENA HUCALA

Jevhen Hucalo: Odraz na tvári  (Pripravil a z ukrajinčiny preložil Ivan Jackanin)

ČÍTANIE/POÉZIA

* Tatiana Blichová: Šťastie, Moje reparáty, Partitúry slov, Búrky, kino čas

ZO SÚČASNEJ SRBSKEJ POÉZIE

* Branislav Veljković: Zobúdzanie, ostrov (Preložil Miroslav Demák)

* Selimir Radulović: Čo čakáš, čo váhaš?! Je správna chvíľa (Preložil Miroslav Demák)

RECENZIE

* Anton Blaha: Verše, ktorými pookrejeme (LEIKERT, Jozef: Osmičky galaxie, Bratislava: Luna, 2016)

* Jaroslav Rezník: Ľudia obtekaní krvou (Žena moja drahá: P. O. Hviezdoslav manželke Ilone. Zost. Jana Juráňová. Bratislava: Slovart, 2016)

* Milan Polák: Impozantná bilancia svetoznámej slovenskej primabaleríny  (LOJEKOVÁ, Florentina T. B.: Životná cesta baleríny. Budmerice: Vydavateľstvo RAK, 2017, 1. vyd.,

270 s., ISBN 978-80-85501-66-7.

* Etela Farkašová: Oslovenie tvárou ako významná udalosť bytia  (BABÍN, Emil: Čítanie tváre. Ilustrácie z diela Rudolfa Filu. Bratislava: Petrus, 2017)

* Viliam Apfel: Základ, koreň i počiatok (STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Budmerice: Vydavateľstvo RAK, 2016)

* Augustín Maťovčík: Svedectvo o hornooravských plátenníkoch (KURJAKOVÁ, Eva, a kol.: S modrotlačou do sveta. Námestovo: Občianske združenie Zubor, Zubrohlava, 2016)

* Gabriela Rothmayerová: O vyhnanstve do samoty  (VÁROSS, Marian: Deň za dňom samota. Bratislava: Marenčin PT, 2016)

DEJINY/ŠKOLSTVO

* Dušan Mikolaj: Nad knihou ANTONA HRNKA Dejiny Slovenska veselo i vážne a ilustráciami MILANA STANA: Veselo nebýva aj na smiech

* Július Handžárik: Slováci bez slovenčiny?

SERVIS

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – JÚN 2017

* 2. 6. 1922 – Božena Mačingová (95)

* 7. 6. 1942 – Hana Košková (75)

* 8. 6. 1977 – Marta Fartelová (40)

* 13. 6. 1947 – Danica Jakubcová (70)

* 16. 6. 1932 – Samuel Bakoš (85)

* 27. 6. 1947 – Nina Golasová (70)

ZO ŽIVOTA SSS

* Výročné rokovania odbočiek Spolku slovenských spisovateľov: Košice, Nitra, Trnava (Spracovali: Zuzana Kováčová, Jozef Vladár, Pavol Tomašovič, Zlata matláková, Ingrid Lukáčová a Štefan Cifra)

* R. A. Ružomberský: Ružomberské Rozhovory s...

LITERÁRNE SÚŤAŽE/PODUJATIA

* Ceny Literárneho fondu za preklad

* Ceny Mateja Bela a knižných prémií za vedecký a odborný preklad za rok 2016

* Monografia o Novomeskom

* Festival Nová dráma 2017

* Rok J. M. Hurbana v Trnavskom samosprávnom kraji

NOVINKA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Janka Kupala: Ktože to tam ide? Rozmery: 145 x 218 mm, 74 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-89727-95-7. Cena: 6,90 €

KNIŽNÉ NOVINKY NAŠICH ČLENOV

* Marta Hlušíková: Žiaden káčer navyše (Slovart, 2017), Anabelka sa smeje dvojhlasne (Q 111, 2016)

* Benjamín Škreko: Ja som nespal (vlastným nákladom, 2016)

PREČÍTAJTE SI

* Príspevky na www.noveslovo.sk (8. až 17. 5. 2017)

LiTERÁRIUM

* Jozef Bily: Drobničky XLL

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Imrich Kupec: Postrehy: Smerovanie, Vyberanosť, Zelená lúka, Šťastie a dnešok, Podľa Josého Ortegu Y Gasseta

* Milan Kupecký: Do prievanu, Aforizmus (dvoj)týždňa

* Zdenka Kalčíková: Hazardmetre

* Ján Grešák: Zádrapky: Reinkarnačná, Diskusná, Manželská

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Jozef Hlušek, Čadca: Šidlo, z vreca von!

* Gustáv Rumánek: Kde nás tlačí topánka?

 

* Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha