Literárny týždenník 19 – 20/2014

03.06.2014 17:50

Literárny týždenník 19 – 20 z 21. mája 2014 prináša:

ROZHOVOR

* M. Bielik: Rozvíjať odkaz minulosti v dimenzách nášho storočia (zhovára sa M. Janek)

ESEJE/IDENTITA/RECENZIE

* A. Klimeková: Dešifrujeme svet rozumom alebo Žijeme v poverách ľudského sveta?

* V. Šabík: Jubilejné Cyrilometodiády 2013

* Pri koreňoch slovanského písomníctva a Život sv. Konštantína a Život sv. Metoda (M. Bátorová)

* Koceľ a Blatnohrad (A. Hykisch)

KOMENTÁRE/UMENIE

* P. Dinka: Mentálne mediálne zbojstvo

* M. Bielik: Dráma Bocatius v ŠD Košice

* M. Lechan: Kuk do antikvariátu!

UMENIE/DIVADLO/VÝTVARNÍCTVO

* M. Čičvák: KUKURA (divadlo Aréna) (M. Bátorová)

* Slovenské ľudové – sklo (I. Stradtrucker)

KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE

* F. Škvrnda: Európska únia na rázcestí

KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DIVADLO

* R. Michelko: Zbabraná geopolitika a Orbánove autonómie

* A. Sláviková: Osud Buddenbrookovcov

RECENZIA/REFLEXIA

* E. Farkašová: Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty

DEJINY/KULTÚRNE SPOLKY

* M. Eliáš: 145. výročie spolku Živena

ROZHOVOR/DIVADLO/FILM

* L. Chudík: Legenda – človek a umelec (zhovára sa A. Sláviková)

IDENTITA/JAZYKOVEDA/DEJINY

* A. Kráľ: Ešte raz o slovenčine

* M. Augustín: Nad neobyčajnou knihou (zhovára sa J. Tazberík)

JUBILEUM/OSOBNOSTI

* P. Mišák: O diele E. M. Rumánkovej

SERVIS

* Zvolanie členského zhromaždenia SSS

* Ocenenia za knižnú tvorbu

RECENZIE

* A. Ondrejková: Úzkosť (rec. M. Chudík)

* Ľ. Miháliková: Osamilosť (H. Košková)

* M. Kendra: Kontúry slovenskej prózy obdobia realizmu (P. Mráz)

* A. Varadinová: Rozprávočky kvapky Janky (M. Kenda)

* J. Tatár: Z poézie troch storočí (M. Bartoš)

* P. Sabolová: Priame lety do neba (J. Šimulčíková)

* J. W. Goethe: Slasť a bôľ (M. Richter)

* A. Krivak: Dlouhý návrat (J. Vlnka)

* K. Mansfieldová: Nerozvážna cesta a iné poviedky (M. Gonda)

* K. Hosseini: A hory odpovedali ozvenou (A. Halvoník)

PRÍLOHA SSS – SERVIS/LITERATÚRA

* Š. Cifra: Z činnosti SSS za obdobie jún 2013 až máj 2014

* P. Mišák: O činnosti a kritériách členskej komisie SSS

* R. Michelko: Knihy z VSSS

* B. Brendza: Dotyky a mladá literatúra

* Činnosť odbočiek SSS: P. Tomašovič: Trnava, D. Stano: Košice, P. Mišák: Žilina,

* Z. Kováčová: Nitra

* J. Borguľová: Banská Bystrica

* Š. Cifra: Literárny týždenník od júna 2013 do mája 2014 a v 2. polovici 2014

* M. Bielik: Podvod bývalého vedenia Spolku so Stanovami SSS

* J. Rezník: List členkám a členom SC PEN!

* P. Prikryl: Otvorený list P. Janíkovi

* F. Ruščák: O spôsoboch komunikácie P. Janíka

* V. Komorovská: E-mail podpredsedovi SC PEN a predsedovi AOSSS

ČÍTANIE/ POÉZIA /PRÓZA

* Z. Matláková: Úspešný útek pred búrkou; Prehliadka zámku, skvosty a rastliny a i.

* G. Spustová-Izakovičová: Pretnúť puto; Vymazal si ma; Anjeli; Krok a i.

* I. Lukáčová: Hútam o farbe; Akoby vypil odvar z makovíc; Prihovára sa mi a i.

* R. Kaliský-Hronský: Most do mesta

* V. Apfel: Vyletel orol, zlomili mu krídla

* I. Válek: Po tomto chodíte; Pritušené súvislosti; Obraz na sietnici oka

* O. Nagaj: Posledná smutná báseň

LiTERÁRIUM

* Ľ. Majer: Aforizmy, J. Bily: Definície

* O. Nagaj: Posmešníky

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI