Literárny týždenník 17 – 18/2015 s rozhovorom s Ivanom Stadtruckerom

08.05.2015 09:54

Literárny týždenník 17 – 18/2015 zo 6. mája prináša:

* I. Stadtrucker: Umenie nesmie zotrvávať vo svete spektákla (so spisovateľom, scenáristom a mediálnym expertom sa zhovára P. Dinka)

* RECENZIA/DEJINY/NÁRODNÁ IDENTITA

* V. Šabík: Národná kultúra ako rezonančný priestor (rec. V. Jablonický)

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

* F. Škvrnda: Nebezpečenstvá prepisovania dejín

* R. Michelko: Základný nepodmienený príjem

* Ľ. Števko: Kto sa bojí vlkov

* UMENIE/DIVADLO/FEJTÓN/KALEIDOSKOP

* J. Svoboda: List z Prahy

* V. Blaho: Sloboda režiséra – pokiaľ?

* V. Švenková: Sme nepoučiteľní?

* Zlatý biatec pre A. Blahu

* DEJINY/IDENTITA/ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

* F. Vrábel: Cyrilo-metodské tradície na Slovensku a ich národnoobranný a kultúrnopolitický význam (I)

* D. Husárik: Štúrov koncept kníhkupectva a knižnice

* A. Mašková: Moje vojnové detstvo

* V. Blaho: Oslobodenie na demagogický spôsob

* Z pozvánok

* ČÍTANIE/POÉZIA

* B. Brendza: Tyrkysová panna, Predel

* J. Tazberík: Čo ďalej, Píšem bez výčitky, ***

* Š. Cifra: Snívalo sa mi, Ako málo

* RECENZIA

* P. Mišák: Zamyslenie nad dielami štyroch slovenských spisovateľov

* SERVIS/KNIHA/LITERATÚRA/NEKROLÓG

* Vedecký seminár V. Marčok (1935 – 2013)

* Esej o Goethem v indickom časopise

* J. Borguľová: Literárna Banská Bystrica po prvý raz s Dňami detskej knihy

* S. Gelvanicsová: Anam Cara

* Opustil nás televízny dramaturg P. Vrchovina

* Zomrel spisovateľ B. Hochel

* ROZHOVOR

* M. Dudík: Husličky mi voňali

* RECENZIE/KALEIDOSKOP

* J. Čomaj: My a čas (rec. M. Kenda)

* J. Tatár: Andezit (rec. M. Bartoš)

* J. de Turocz: Kronika Jána z Turca (rec. V. Apfel)

* E. Farkašová: RSL do druhého polstoročia

* Najkrajší kalendár Slovenska.....

* ČÍTANIE/PRÓZA/RECENZIE

* V. Kavčiak: Životopis letiaceho vtáka (Úryvok z románu)

* J. Fosse: Trilógia (rec. Š. Šimko)

* Slovenská dráma v ruštine.......

* ROZHOVOR/ČÍTANIE/POÉZIA

* M. Franeková: Tak idem s tebou...  (s poetkou o deťoch, poézii, literárnych weboch, kamarátstvach a priateľstve sa zhovára D. Stano)

* M. Franeková: Nedostihnuteľná intuícia: ako jesť hlinu, Jantek čiže Anton, ísť a nevedieť, ako kresliť koňa

* RECENZIE/DEJINY/NÁZORY

* I. Engler: Nekonečné hľadanie (rec. P. Dinka)

* Ľ. Olach: Rozhovory za oponou (rec. I. Szabó)

* J. Čertík: Osud ruských zajatcov v Osvienčime

* R. Tarnas: Vášeň západnej mysle: Premeny myšlienok, ktoré vytvorili náš svet (rec. J. Dudáš)

* R. Michelko: Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945 (anotácia)

* ROZHOVOR/VÝTVARNÍCTVO/FOTOGRAFIA

* J. Bartoš: Dobrý portrét prezradí, čo je v človeku (s fotografom sa zhovára K. Balcová)

* M. Vároš: Alkoholom, drogami a rozháraným životom pochoval vlastný talent

* Š. Zajíček: Skalické búdy a vinohrady v dokumentárnej a umeleckej fotografii

* NEKROLÓG/LITERATÚRA/VÝTVARNÍCTVO

* V. Benková: Tichá spomienka na priateľa

* I. Jackanin: Oživenie kontaktov

* K. Pucovská: Maliarstvo tichej vášne M. Gaškovej

* LiTERÁRIUM

* A. Scholz: Zlodejoviny

* M. Kupecký: Príručka na celý život –  naozaj to funguje: Zdravo ži

* Z. Kalčíková: Aforizmy

* M. Kenda: Pár slov o slovách

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* Z. Kalčíková: Aforizmus (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* V. Petrakovič: Chcú Rusi vojnu?