Literárny týždenník 13 – 14/2015 s rozhovorom s Jánom Čomajom

06.04.2015 09:57

Literárny týždenník 13 – 14 z 8. apríla 2015 prináša:

*  ROZHOVOR

* J. Čomaj: Chýbajú veľké témy, vládne krátkodychosť politiky (so slovenským spisovateľom, reportérom a autorom literatúry faktu sa zhovára Š. Cifra)

*  ZO ŽIVOTA SSS/LITERATÚRA

* Kolokvium J. Čomaj a literatúra faktu

* Ochridská pamätná plaketa kardinálovi Korcovi

*  ESEJ/KALEIDOSKOP

* J. Šimulčíková: Poézia, kde si?

* Na Lipskom knižnom veľtrhu rozdávali ceny

* Z pozvánok

*  KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* Štvrťstoročnica KOREŇOV

* F. Škvrnda: Bude nová vojna na Blízkom východe?

* P. Hynčica: Fenomén M. Zeman v českej politike

*  UMENIE/DIVADLO/OPERA/NEKROLÓG

* M. Polák: Namiesto pastierskej tragédie pokus o univerzálne podobenstvo

* J. Rácz: Do Košickej opery sa vrátilo divadlo

* Pietna spomienka na Martina Porubjaka

*  UMENIE/OPERA/OSOBNOSTI/KALEIDOSKOP

* T. Ursínyová: Romeo a Júlia v SND

* S. Mathé: K 110. výročiu narodenia J. Lettricha

* Minister kultúry vymenoval členov rady Fondu na podporu umenia

* J. Judinyová: Viedenská univerzita a Slováci

*  SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS/KNIHA/LITERATÚRA

* M. Bielik: O živote Slovákov v Rumunsku

* J. Hraško na besedách

* Jarné knihobranie 2015

* Z. Matláková: Týždeň slovenských knižníc otvorili v Trnave

* Novinka z Vydavateľstva SSS (A. Farlow: Kolaps a jeho dôsledky)

*  ROZHOVOR

* B. Belák: Kultúra bude taká, akú si vytvoríme (so slovenským spisovateľom sa zhovára P. Mišák)

* K. Pucovská: V rumunskom Nadlaku odovzdali Cenu O. Štefanka

* DEJINY/OSOBNOSTI/RECENZIA

* A. Blaha: Uznanie advokátom (Oneskorená úcta I. Horváthovi)

* A. Halvoník: Premeny II (rec. M. Bielik)

* ČÍTANIE/POÉZIA

*  ČÍTANIE/POÉZIA

* M. R. Kame: Ja som zostal v tieni

* M. Chudík: Precitnúť

* R. Brenkus: Snívanie s netvorom

*  RECENZIE/NEKROLÓG

* Muuza 2014: Ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov FMK UCM v Trnave (rec. M. Drastich)

* M. Nevrlý: Encyklopédia ukrajinskej literatúry a kultúry (rec. M. Roman)

* E. Kästner: Emil a tri dvojčatá (rec. M. Groll)

* K. Pavlovičová: Eschatológia v slovenskej

* barokovej poézii (rec. P. Mráz)

* J. Kaščák: Farby života (rec. M. Gonda)

* G. Hajdani: Užtužil (rec. M. Kenda)

* Zomrel slovenský spisovateľ Kornel Földvári

*  DEJINY/ČÍTANIE

* F. Karas: Udalosti šaštínskeho lesa

* V. Švenková: Kto na koni, kto pešo

* Štátne vyznamenanie Ruskej federácie pre M. Daniša

* I. Kšiňan: Eurosalaš. Úspešný podnikateľský príbeh

*  LITERÁRIUM

* J. Bily: Pýtajte sa, ste v poradí

* M. Kupecký: Pozmenené príslovia a porekadlá

* M. Lechan: Knižný servus s r. o.

* P. Gossányi: Aforizmy

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* M. Hodál: Slovenský farmár, Erotické časopisy, O chlapoch

* A. Scholz: Aprílové prehánky

* P. Fábry: Zopár štipľaviniek

* Ľ. Majer: Aforizmus (dvoj)týždňa

*  FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* V. Petrakovič: Po termíne k príbehu SME