Literárny týždenník 13 – 14/2014

24.04.2014 13:56

Literárny týždenník 13 – 14/2014 z 9. apríla prináša:

ROZHOVOR

„Zmysel má len prečítaná kniha“ – so spisovateľom Jozefom Banášom – zhovára sa Alexander Halvoník

KALEIDOSKOP/ ESEJE

Jarné knihobranie 2014

A. Klimeková: Žijeme na Slovensku

v pravde alebo klame jazyka?

P. Kyzek: Kysucká muzika

KOMENTÁRE/DOMOV

P. Dinka: Zaostrené na elektronické médiá: Infikovanie mocou slova a obrazu

R. Michelko: Reset alebo generačná výmena na pravicovom spektre?

Ľ. Števko: Mantra Kiskovej nezávislosti

UMENIE/DIVADLO/FILM

T. Ursínyová: Titus – ideál panovníka

V. Blaho: Príbeh zmietaný vášňami

M. Polák: Vytrvalé návraty V. Grusku k národnej identite

KOMENTÁRE/UMENIE

F. Škvrnda: Západná politická korektnosť a ukrajinský extrémizmus

Rozhovor s ukrajinským literátom O. Šokalom (Zhovára sa I. Jackanin)

Z. Matláková: Výročie Trnavského komorného orchestra

ESEJE/DEJINY

M. Pius: Vstupovanie do času (II)

JAZYKOVEDA/NÁZORY

J. Kačala: Názvy Sloven a staroslovenčina

D. Hovorka: Do seba zahľadení lingvisti

LiteraTÚRA

D. M. Anocová: Náročná interpretácia literárneho fenoménu Dolná zem

SERVIS

J. Mikloško oslávil 75. narodeniny

J. Šišila: Ceny P. Straussa pre J. Rybáka a J. Leikerta

J. Borguľová: Literárna Banská Bystrica

Prezentácia Proglasu v Macedónsku

Zomrel slovenský historik H. Radváni

Prezentácia zbierky Cennosti M. Hodála

RECENZIE

V. Beniak: Igric (rec. M. Drastich);

G. Rothmayerová – M. Zimková: Dve v tom (M. Varsányiová);

T. Jaglová: Znamenie ohňa (J. Šimulčíková);

W. Shakespeare: Coriolanus (P. Mráz)

ČÍTANIE/PRÓZA

L. Hrubý: Mesto plné krokov;

ČÍTANIE/POÉZIA

M. Šidlík: Moje Božie muky, Raz v novembri, Výlet do nekonečna a i. básne;

J. Šimulčíková: Iná, Duet, Sklz, Torzo;

D. Jakubcová: Tep života, Príliv a odliv

ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA/TEÓRIA

P. Mráz: Lascívne obrazy v staršej slovenskej literatúre

RECENZIE

P. Rankov: Na druhej strane (J. Vlnka);

D. Fedaka – V. Ľubčenko – M. Najenko:

Tri pohľady na poéziu S. Makaru

(M. Roman); J. Čomaj: Neskutočné

príbehy (V. Apfel)

RECENZIE/KALEIDOSPKOP

P. Adamecký: Piešťanská spojka (M. Ferko);

R. Letz: Slováci pri budovaní základov ČSR;

R. Holec – M. Bovan:

V službách cisára F. Jozefa (V. Apfel)

M. Kániková: Roky prelomu – Slovensko v rokoch 1945 – 1948

LiTERÁRIUM

P. Gossányi: Veľkonočné aforizmy;

M. Lechan: Knižná polička A. H., Básnická spievanka;

D. Wagnerová: Impertinencie;

Ľ. Majer: Aforizmus (dvoj)týždňa

Fórum kultúrnej verejnosti