Literárny týždenník 11 – 12/2014

08.04.2014 17:09

Literárny týždenník 11 – 12/2014 z 26. marca 2014 prináša:

ROZHOVOR

Marek Hrubec: Príprava na spoločenskú zmenu (s riaditeľom Centra globálnych štúdií, významným českým politickým filozofom a editorom a spoluautorom knihy o výklade kritickej teórie spoločnosti sa zhovára P. Dinka)

ESEJE/KALEIDOSKOP

XVIII. ročník Literárnej Banskej Bystrice 2014

Z. Matláková: Súťažná výstava fotografií Trnavský objektív 2014,

Festival duchovnej poézie v Modre

E. Farkašová: Etudy o pamäti

DO ŽIVÉHO

Š. Cifra: Občan, kde si?

KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

R. Michelko: Posun moci do skupiny krajín BRICS

F. Škvrnda: Nejasnosti vo svetovej politike po Kryme

J. Husár: Ponechávame si umenie vládnuť?

L. Števko: Prezidentský úrad nie je firemný biznis

M. Klenko: Čo pomôže dnešnej stratenej generácii?

UMENIE/FILM/KOMENTÁRE

G. Rothmayerová: O dvoch kňazoch a ich láske k blížnemu

M. Polák: Jednostranný filmový pohľad na kauzu Bezák

Voľba prezidenta SR – slovenská politika

OOBNOSTI/DIVADLO/KOMENTÁRE

M. Polák: J. Solovič sa dožíva 80 rokov

I. Turnovec: Prečo klesá úroveň vzdelania mladých ľudí?

DEJINY/IDENTITA

T. Kolník: Rastislavov – Rasticov Devín v svetle archeologických nálezov

LiteraTÚRA/ROZHOVOR

Peter Tvrdoň: Rastieme s umením (s riaditeľom Bibiany sa zhovára A. Halvoník)

SERVIS/NEKROLÓGY

Jubilanti – členovia SSS

Výzva pre mladých dramatikov

Literárne pásmo k 165.výročiu narodenia P. O. Hviezdoslava

Okrúhle životné jubileum P. Vrlíka

A. Maťovčík: Zomrela slovakistka Z. Sojková

M. Prebudila: Cenu Medzinárodnej Akadémie I. Andrića udelili M. Demákovi

Zomrel slovenský spisovateľ P. Gregor

RECENZIE

O. Nagaj: Šepotance (I. Válek)

M. Szabó: Jemný dotyk neba (J. Fekete-Apolkin)

S. Očenášová-Štrbová: Život, viera, umenie: Rozhovory s umelcami (I. Szabó)

Ľ. Petraško: Blízki vzdialení: Slovensko-nemecké (nielen) literárne vzťahy (P. Mráz)

ČÍTANIE

M. Horecký: František Hečko – spisovateľ, ktorý zomrel preto, lebo prestal fajčiť;

Ján Lenčo

E. Babín: Sme šialení(?), Záh(r)ada, More v zime, S dušou jeleňa

H. Košková: Z cyklu Krajinomaľby: Oravská krajina, Kopáč, Stojím v rade, V múzeu mníšok

Ľ. Bystrická: Hriech kŕmený trestom

RECENZIE

E. Štolbová: Navrávačky s Dominikom Tatarkom (J. Čertík)

S. Márai: Posila (P. Mráz)

J. Šimulčíková: Pred zrkadlom (E. Farkašová)

O. Sliacky: Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk (M. Ivaničková)

M. Kšiňan: M. R. Štefánik (V. Apfel)

Michal Valent a kol.: Priatelia moji, bol to iný čas  (J. Čomaj)

D. M. Anoca: Slovacica miscellanea (L. Garančovská)

LiTERÁRIUM

Aforizmy: M. Kenda: Politikárčenie; K. Čura: Koány (ne)rozumu; M. Bartoš: Fígeľ po voľbách; J. Kopina: Mesiac knihy – zázrak v kníhkupectve; D. Wagnerová: Pri počúvaní televízie; B. Trnavec: Haiku ako definícia, Vzdelávacie haiku, Poklonkárske haiku; M. Kenda: Aforizmus (dvojtýždňa)

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

B. Petrus: Dôsledky volebných téz A. Kisku