Literárny fond udelil ceny a prémie za rok 2020

03.11.2021 07:19

Literárny fond považuje hodnotiacu činnosť, t. j. udeľovanie cien a prémií, ktoré sa opakuje v ročných intervaloch, za významnú súčasť svojho záujmu. Prostredníctvom tejto formy podpornej činnosti sa vysúvajú do popredia slovenského kultúrneho života najlepšie literárne diela a najlepšie umelecké výkony predchádzajúceho kalendárneho roka či divadelnej sezóny.

Výbory sekcií Literárneho fondu i napriek nedostatku finančných prostriedkov spôsobeného zrušením povinných dvojpercentných odvodov do umeleckých fondov pokračovali aj v tomto roku v oceňovaní výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok a za celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach tvorivej činnosti. Zverejňujeme výsledky v oblasti pôvodnej literatúry a umeleckého prekladu.

 

VÝBOR SEKCIE PRE PÔVODNÚ LITERATÚRU

 

CENA ZA PÔVODNÚ SLOVENSKÚ LITERÁRNU TVORBU za rok 2020

* CENA: Bystrík Šikula za román Kvet medzi priepasťami (Perfekt)

* Prémie v kategóriách:

* poézia: Ján Zambor za zbierku básní Brána (Skalná ruža) a Erik Ondrejička za zbierku básní Volanie (Petrus)

* próza: Ivan Kolenič za dielo Rozptylové lúky (Signum)

* literatúra pre deti a mládež: Roman Brat za dielo Ja nechcem byť mimozemšťan (Perfekt)

* literatúra faktu: Ľubica Krénová za dielo Martin Huba (Slovart)

* literárna veda: Vladimír Predmerský a kol. za dielo Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla (Divadelný ústav)

* esejistika: Vladislav Suvák za dielo ARS VIVENDI alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom (VSSS)

 

Porota: Mgr. Erik Markovič, PhD. (predseda), Štefan Cifra, prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., RNDr. Tatiana Jaglová, prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc.

 

CENA IMRE MADÁCHA za rok 2020 za pôvodné dielo v maďarskom jazyku

CENA: Zoltán Csehy za dielo Grüezi! Fél év Svájc (Grüezi! Polrok Švajčiarsko) (Kalligram)

Prémie: Anikó Polgár za dielo Poszeidón gyöngyszakálla (Poseidónova brada z perál) (Kalligram); Péter Macsovszky za dielo Miből készültek és hová tartanak (Z čoho boli vyrobené a kam smerujú) (Spolok Madách)

CENA za preklad diela zo slovenského jazyka do maďarčiny: Tímea Pénzes za preklad diela: Mária Modrovich: Flešbek (Flesbek) (OZ Phoenix)

Prémie za preklad: Erika Horváth Vályi za preklad diela: Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape (Túl a térképen) (Kalligram); Norbert György za preklad diela: Ivana Dobrakovová: Matky a kamionistky (Anyák és kamionsofőrök) (Typotex Kiadó)

 

Porota: PhDr. Jitka Rožňová, PhD., doc. Mgr. Zoltán Németh, PhD., Mgr. Szilárd Sánta, PhD.

 

CENA IVANA FRANKA za rok 2020 za pôvodné umelecké literárne dielo v ukrajinskom jazyku

CENA: Július Paňko za dielo Ja – Mychas (Kolo, Ukrajina)

 

Porota: doc. PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc., doc. PhDr. Ľubica Babotová, CSc.,

Mária Schlosserová

 

CENA IVANA KRASKA za rok 2020 za debut

CENA: Dominika Moravčíková za dielo Deti Hamelnu

Prémie: Maja Jacobs Jakúbeková za dielo Vykrivenie; Daniela Kováčiková za dielo Svet:lom

 

Porota: doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD., Ing. Erik Ondrejička, Mgr. Boris Brendza, PhD.

 

VÝBOR SEKCIE PRE UMELECKÝ PREKLAD

 

CENA JÁNA HOLLÉHO za rok 2020

* CENA za poéziu: Marián Andričík za preklad diela J. Milton: Stratený raj

* CENA za prózu: Ján Strasser za preklad diela A. Slapovskij: Neistota

* Prémie za prózu: Katarína Jusková za preklad diela I. McEwan: Stroje ako ja; za poéziu: Ján Švantner za preklad diela P. Claudel: Krížová cesta

 

* CENA BLAHOSLAVA HEČKA za rok 2020

Ján Buzássy za celoživotné dielo

 

Porota: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., PhDr. Daniela Humajová, PhDr. Anna Šikulová, PhDr. Jarmila Cihová, PhD., doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

 

(Zdroj: LT, e-mail. In: L7 37 – 38 z 3. 11. 2021. s. 2)