Literárne snemovanie v Báčskom Petrovci za účasti zástupcov zo Slovenska

04.05.2018 14:24

Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM v matičnom ústredí v Báčskom Petrovci usporiadali 62. ročník Literárneho snemovania. V rámci podujatia udelili Cenu nového života za rok 2017, ktorú získal Mišo Smišek. Prvá časť snemovania bola venované životným jubileám: Miroslava Demáka (70) a Tomáša Čelovského (60) a v druhej jeho časti sa účastníci venovali téme Cestopis v slovenskej vojvodinskej literatúre.
O jubilantovi Miroslavovi Demákovi, ktorý je pôvodnom vojvodinský Slovák, ale žije v Bratislave a je čestným členom Spolku slovenských Spisovateľov, referát prečítali Dr. Zuzana Týrová a spisovateľ Martin Prebudila a o tvorbe Tomáša Čelovského hovoril Dr. Zoroslav Spevák a Dr. Zuzana Čížiková.

Zľava: Zdenka Valentová Belićová a Miroslav Demák, účastník stretnutia zo Slovenska

Pohľad na účastníkov Literárneho snemovania v Báčskom Petrovci. V strede (vľavo) Merin Prebudila

Druhá časť snemovania, ktorú moderoval Martin Prebudila, patrila cestopisom. O tomto žurnalistickom či literárnom žánri sa najprv zmienili Dr. Marína Šimáková Speváková a Zuzana Čížiková a potom o cestopisoch Andreja Čipkára referát predniesol Juraj Bartoš. Annamária Boldocká Grbićová analyzovala cestopisy Miliny Vrtunskej a prečítaný bol aj referát Ota Filipa o cestopisoch Miroslava Demáka. Vladimíra Dorčová Valtnerová hovorila o cestopisoch svojho otca Vladimíra Dorču a Viera Dorčová Babiaková o cestopisoch Jána Dorču. Martin Prebudila sa na záver zmienil o cestopisoch Dr. Jána Kišgeciho.
Redakcia

Foto: Kulpinet

(Zdroj: Katarína Pucovská: 59. Literárne snemovanie. Uverejnené 21. 4. 2018. In: Kulpinet)

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na popodu umenia.