Literárne mosty Slovensko – Srbsko – POZÝVAME – 3. 7. 2015 v Bratislave

01.07.2015 17:30

Spolok slovenských spisovateľov pozýva na podujatia projektu

Literárne mosty Slovensko – Srbsko

*

Kolokvium o slovensko-srbských literárnych vzťahoch

3. júla 2015 (piatok) o 10. hod. v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave

*

Večer poézie popredných súčasných srbských básnikov i slovenských spisovateľov a poetiek žijúcich v Srbsku

3. júla 2015 (piatok) o 18. hod. v Letnej čitáreni U červeného raka na Michalskej 26 v Bratislave

*

V programoch účinkujú: Radomir Andrić, a. h. – predseda Združenia spisovateľov Srbska, Miroslav Bielik – predseda Spolku slovenských spisovateľov, a hostia – Dragan Jovanović Danilov, Jeremija Lazarević, Viera Benková, Martin Prebudila, Vladimír Valentík, prof. Michal Harpáň, ako aj v Bratislave žijúci Miroslav Demák a Miroslava Dudková

*

Program pripravil Spolok slovenských spisovateľov na základe dohody o spolupráci so Združením spisovateľov Srbska s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. R. S. V. P. spolspis@stonline.sk, 02/5411 8670, 0903 242 823

 

Uverejnené: 01.07.2015 12:37