Literárna súťaž Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA (Uzávierka: 30. 9. 2019)

03.06.2019 23:23

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Spolok slovenských spisovateľov

vypisujú

XXVII. ročník Literárnej súťaže Jozefa Braneckého

pre stredoškolákov a dospelých

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

Čítať VIAC