LITERÁRNA BANSKÁ BYSTRICA 2018

13.03.2018 20:18

XXII. ročník literárneho festivalu venovaný pamiatke básnika Mikuláša Kováča

 

Bohaté literárne tradície a plodný literárny život tvorili súčasť dejín mesta od dávnych čias. Medzi najvýraznejšie osobnosti literatúry, ale aj spoločenského života, spätých s Banskou Bystricou, v minulom storočí patril básnik Mikuláš Kováč. Ako výnimočný, originálny tvorca a mysliteľ zanechal po svojom predčasnom odchode z tohto sveta živý odkaz, ktorý našiel uplatnenie vo viacerých pamiatkach na jeho osobu. Dnes jeho meno nesie knižnica, ulica, gymnázium, vydané boli viaceré publikácie (Miki – svedectvo o stave ľudskej duše, 1994; Mikuláš Kováč: Prekročiť prah, 2013; Mikuláš Kováč: Pravdaže srdcom – verše z pozostalosti, 2014; ) a od roku 1997 je jeho pamiatke venovaný festival Literárna Banská Bystrica.

 

PROGRAM

19. marec 2018

10.00 – Môj otec Miki – beseda
(VKMK – oddelenie pre deti a mládež, Lazovná 26)
16.00 – Ballek, L.: Pisárov dlhý zápis – Vŕškom pamäti – spomienka na jedinečného slovenského prozaika
(Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK, Lazovná 9)

20. marec 2018

10.00 – Štefan Žáry a nadrealizmus – prednáška
(Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK, Lazovná 9)
16.00 – Slovo, pamäť, región – stretnutie s J. Lorenčíkom a jheho knihami
(Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK, Lazovná 9)

21. marec 2018

08.00 – 14.00 – Kováčová Bystrica – umelecká sútaž
(Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK, Lazovná 9)
13.00 – Vydavateľský deň spolku slovenských spisovateľov
(Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40)
18.30 – Hra na Ľ. Ondrejova – divadelná hra
(Divadlo Akadémie umení, Horná 95)

22. marec 2018

10.00 – Cmarková, E.: Bylinkáreň starej mamy – beseda s autorkov pre žiakov ZŠ
(VKMK, Jilemnického 48)
16.00 – Burza literárnych talentov – prezentácia tvorby členov literárneho klubu LITERA 2
(Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK, Lazovná 9)
19.00 – Gandžalová, A.: Anna – monodráma
(Záhrada – CNK, Námestie SNP 16 /Beniczkého pasáž/)

23. marec 2018

17.00 – 08.00 – Noc s Andersenom – zážitkové podujatia pre žiakov ZŠ
(VKMK, Jilemnického 48)

FACEBOOK EVENT

MIESTO A DÁTUM KONANIA
19. 3. Pondelok, 16.00, Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica,
20. 3. Utorok, 10.00, Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica,
20. 3. Utorok, 16.00, Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica,
21. 3. Streda, 08.00 – 14.00, Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica,
22. 3. Štvrtok, 16.00, Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica.

 

(Zdroj: SSS BB, https://www.kamdomesta.sk/banska-bystrica/literarna-banska-bystrica-2018)