List ministra kultúry SR Marka Maďariča predsedovi SSS – Kongres slovenských spisovateľov

28.09.2016 12:33

Vážený pán Bielik,

prijmite moje poďakovanie za Váš list aj za ponuku zúčastniť sa na Kongrese slovenských spisovateľov, ktorý sa uskutoční 22. a 23. septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach za účasti členov viacerých profesijných organizácií a inštitúcií, ako i zahraničných hostí, ktorých spoločne spája literatúra.

Program kongresu a predovšetkým jeho význam aj v rámci kontextu európskych literatúr iste osloví celú slovenskú literárnu komunitu. Kongres poskytne priestor na vzájomnú konfrontáciu výsledkov a súčasného diania v oblasti literatúry a knižnej kultúry a vytvorí nové inšpirácie aj perspektívy rozvoja pôvodnej literárnej tvorby a jej prezentácie. Verím, že aktívna účasť známych osobností, hlavne literátov, a ich podnetné vystúpenia prispejú k jeho úspešnému priebehu a stanoveniu nových, reálnych cieľov spisovateľskej obce.

Vzhľadom na moju pracovnú zaneprázdnenosť z dôvodu zákonnej povinnosti byť v tomto termíne prítomný na interpeláciách poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, nemôžem sa osobne zúčastniť na Vašom podujatí. Želám však Kongresu slovenských spisovateľov úspešný priebeh, mnoho nových tvorivých podnetov a výziev, ktoré následne prispejú k ďalšiemu obohateniu a zvýrazneniu dôležitosti postavenia slovenskej literatúry v našom modernom a dynamickom svete.

S pozdravom

Marek Maďarič, minister kultúry SR

Bratislava 19. septembra 2016

 

* List ministra kultúry SR Marka Maďariča predsedovi SSS – Kongres slovenských spisovateľov