List čestného predsedu SSS J. Rezníka členkám a členom Slovenského centra PEN

22.05.2014 17:42

Vážené kolegyne a kolegovia zo Slovenského centra PEN!

Dostal sa mi na obrazovku počítača list predsedu AOSS Ľubomíra Beláka, v ktorom sa Vám usiluje vysvetliť svoje postupy a rozhodnutia ako predsedu AOSS, a to najmä v kauze spisovateľskej budovy na Laurinskej ulici. Hneď na začiatku Vám chcem predoslať, že pán predseda Vás podvádza a klame. Podvádza a klame preto, lebo vám nenapísal celú pravdu a najzávažnejšie skutočnosti zamlčal. Iste vie prečo.

Skutočnosť je nasledovná: pán Belák po nástupe do funkcie naozaj našiel ekonomickú stránku správy budovy SSS a AOSS v katastrofálnom stave. Za tento stav v prvom rade zodpovedala AOSS, ktorá bola zodpovedná za správu budovy. Isteže, časť zodpovednosti nesie aj bývalé vedenie SSS, konkrétne tajomník SSS Pavol Janík a predseda Ján Tužinský. Za defraudáciu peňazí pracovníčkami AOSS v neuveriteľnej výške, rovnajúcej sa vylúpeniu banky, však nesie zodpovednosť AOSS ako správca budovy a v rámci Vašej organizácie všetci predchádzajúci predsedovia. V úsilí zahladiť všetky nezrovnalosti, na ktorých sa podieľali aj Vaši predsedovia, vznikla myšlienka zbaviť sa budovy, čiže predať ju. Iniciátorom bol Peter Juščák, ktorý dohodil firmu Arthur, ktorá bola pripravená budovu kúpiť aj so všetkým pohľadávkami voči dodávateľom energií. Na tento nápad skočil Váš vtedajší predseda Igor Hochel a spolkový tajomník Pavel Janík. Ako sa na tom priživili aj oni, môže Vám porozprávať Gusto Murín. Dosť na tom, Váš predseda Hochel a náš tajomník podpísali s firmou Arthur zmluvu o prenájme. Obsah zmluvy je tak okato protiprávny, že všetci advokáti, čo si ju doteraz prečítali, sa buď smiali do popuku, alebo neveriacky krútili hlavami, lebo vo svojej praxi sa s niečím takým ešte nestretli.

Túto zmluvu našiel na stole aj Váš súčasný predseda Belák, ako aj nové vedenie SSS. SSS sa však tvrdo postavil proti, argumentujúc, že budova je nepredajná. V tomto duchu sa nieslo aj členské zhromaždenie SSS, ktoré odvolalo tajomníka i predsedu a následne na nich podalo trestné oznámenie. Mimochodom, náš tajomník Pavol Janík nemal nijaké právo zmluvu podpísať. Vedomý si tejto skutočnosti neváhal zmeniť stanovy SSS, ktoré by ho mali akceptovať ako štatutára, a podviedol štátny orgán – Ministerstvo vnútra –, že k zmene stanov došlo na členskom zhromaždení SSS 16. februára 2010. Nič také sa tam však nestalo. Je príznačné, že zmluvu nepodpísal predseda Ján Tužinský, ktorý z pozície svojej funkcie má oveľa vyššie právomoci ako tajomník, hoci predať časť budovy nebolo ani v jeho právomoci.

Otázka znela, ako z tejto šlamastiky. Spočiatku sa zdalo, že vedenie SSS a AOSS, konkrétne predseda Belák, nájdu spoločnú reč a budú postupovať jednotne v mene záchrany budovy pre kultúrne a literárne účely. SSS chcel zmluvu napadnúť na súde a žiadať, aby ju vyhlásil za neplatnú. To by však mali urobiť obe organizácie spoločne ako rovnocenní spolumajitelia budovy. Lenže pán Belák už asi vtedy pochopil, akou súkromnou zlatou baňou môže byť táto kauza, odvolávajúc sa na uznesenie Rady AOSS, a odmietol to urobiť. Čo viac, vraj tiež na základe uznesenia Rady AOSS, rozhodol sa, že ideálnu čiastku budovy, ktorá patrí AOSS, predá. No a keďže SSS je spolumajiteľom budovy, podľa zákona o predkupnom práve predložil SSS záväznú právnu ponuku s vyčíslenou sumou na 1 milión 330 tisíc eur. Pravdaže, urobil tak v iluzórnej predstave, že SSS také peniaze nemôže mať, a potom si môže pol budovy predať, komu chce. V skutočnosti firme Arthur. Ale prerátal sa a s ním i členovia súčasnej Rady AOSS, ktorí mu to vraj schválili. Lenže páni celkom zabudli, že na Slovensku, napriek všetkému, ešte žijú nepodkupní slovenskí vlastenci, ktorým nie je ľahostajný osud slovenskej kultúry ani osud spisovateľskej pospolitosti. SSS si tieto peniaze zadovážil a v riadnom termíne uplatnil svoje predkupné právo.

Chápem, že pre pána Beláka a s ním spriaznených ziskuchtivcov to bol šok. Mohol by som ešte písať o tom, ako sa pán Belák, keď sa o tom dozvedel, skrýval a zatajoval pred funkcionármi SSS, neprišiel ani na jedno dohovorené stretnutie v nádeji, že SSS premešká termín na uplatnenie svojho predkupného práva. Nestalo sa, SSS uplatnil svoje právo v termíne. Zostávalo už len dohodnúť sa na kúpnopredajnej zmluve. Stal sa však pravý opak. Pán Belák minulý týždeň protizákonne podpísal kúpnopredajnú zmluvu s realitnou firmou Arthur, dokonca vraj aj so zápisom do katastra. Lenže ani my v Spolku nie sme na hlavu padnutí. Ihneď sme to napadli na súde a žiadame o výkon predbežného opatrenia. Výsledok nemôže byť iný, len pozastavenie naplnenia tejto zmluvy, lebo vznikla protizákonne a svojím spôsobom je to trestný čin. Taký je, vážené kolegyne a kolegovia, súčasný stav, ktorý Vám pán Belák vo svojom liste vedome zamlčal.

Ešte by som Vám rád položil niekoľko otázok.

Prvá: kúpnopredajná hodnota polovice budovy je 1 milión 700 tisíc eur. AOSS ju nám ponúkla za 1 milión 330 tisíc eur. Pravdaže, rátajúc s tým, že sa na to nezmôžeme. A tak sa Vás pýtam: Kto asi zinkasuje rozdiel 370 tisíc eur? Odpovedzte si sami.

Druhá: V SC PEN, zloženom z členov všetkých spisovateľských organizácií tváriacich sa ako ich a predvoj pri rokovaniach so zahraničím, nikomu neprekáža, že v pozadí Vašich aktivít sú ľudia s povesťou ziskuchtivcov, podvodníkov, korupčníkov a zlodejov? Ak máte troška mravnej cti, prevetrajte si to tam a postavte sa konečne na stranu spravodlivých a nepodkupných slovenských vlastencov, ktorým nejde o nič iné, len o zachovanie materiálnej i duchovnej podstaty pre našich mladých literárnych tvorcov, o ich dôstojnú budúcnosť.

Tretia: Vy si myslíte, že pán Belák zriadi v budove u Dežmára skutočné „literárne centrum“? Vôbec nie! Ide mu len o naplnenie svojej neveľmi slávnej hudobnej kariéry i vlastného vrecka. Myslíte si, že SC PEN tam nájde svoj priestor a svoje ústredie? Ubezpečujem Vás, že sa tak nestane. Ja Vás však chcem uistiť, že ten priestor budete mať vždy a v plnej miere v tradičnej spisovateľskej budove na Laurinskej ulici v Bratislave. Tak je to!

Prajem Vám veľa tvorivých úspechov a aspoň jednu nepokojnú noc, počas ktorej by ste rozmýšľali o tom, čo som Vám tu v stručnej podobe napísal.

JAROSLAV REZNÍK, čestný predseda SSS

Bratislava 17. mája 2014

In: Literárny týždenník 19 – 20/2014, Príloha SSS, s. 20