Laureáti Cien SSS za rok 2015

05.06.2016 11:35

Spolok slovenských spisovateľov odovzdal v TrenčianskychTepliciach laureátom Ceny SSS za rok 2015

Fotogaléria: Ceny  SSS za rok 2015 – 3. 6. 2016

Spolok slovenských spisovateľov v záujme oceňovania a podpory pôvodnej literárnej tvorby každoročne udeľuje ceny za celoživotné dielo a za jednotlivé žánre. Ceny tohto roku odovzdávali laureátom na rozšírenom zasadaní Predstavenstva SSS v hoteli Panoráma Trenčianskych Tepliciach 3. 6. 2016 predseda SSS Miroslav Bielik a predseda odbornej poroty Peter Mišák, za účasti členov SSS, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Čaploviča a Antona Hrnko, nominovaných spisovateľov i všetkých laureátov.

Sprava: Anton Hrnko, Rudolf Schuster, Miroslav Bielik a Dučan Čaplovič. Veniec kladie Margita Ivaničková. Zo slávnostnej spomienky na Kongres slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach 3. 6. 2016. Foto: © Štefan Cifra

 

Predstavenstvo schválilo, že Cenu SSS za celoživotné dielo v oblasti literárnej, dramatickej tvorby s osobitným zreteľom na plnokrvné faktografické stvárnenie udalostí v našej vlasti po novembri 1989, za osobitný prínos pre rozvoj slovenskej kultúry a umenia a prehĺbenie umeleckých a literárnych kontaktov medzi SR a zahraničím získal RUDOLF SCHUSTER. Nominantov na ocenenia a nominované knihy podľa jednotlivých žánrov predstavili na nominačnom popoludní SSS v Klube spisovateľov 12. 5. 2016. Z nich  na základe návrhu odbornej poroty v zložení: predseda Peter Mišák a členovia Štefan Cifra, Július Lomenčík, Ondrej Nagaj a Vincent Šabík schválilo predstavenstvo SSS ako laureátov Cien SSS podľa jednotlivých žánrov: Cena za poéziu: ŠTEFAN MORAVČÍK za básnickú zbierku Vruby do medu, Cena za prózu: VLADIMÍRA KOMOROVSKÁ za román Utešená família, Cena za literatúru faktu: JÁN ČOMAJ za knihu My a čas, Cena za literárnu vedu a esejistiku: JOZEF TATÁR za knihu Umelecký profil Štefana Krčméryho, Cena za literatúru pre deti a mládež: JAROSLAV REZNÍK za knižku Slnečný budíček. Literárne hádanky.

Ako uviedol M. Bielik, už 15 nominovaných autorov a ich kníh na Ceny SSS dokladá výnimočný tvorivý potenciál SSS a poukazuje na množstvo osobností medzi členmi Spolku. Zároveň informoval, že na septembrovom Kongrese slovenských spisovateľov budú udelené ďalšie ceny za celoživotné dielo osobnostiam spomedzi členov SSS, vrátane zahraničných Slovákov, s tým, že návrhy môžu podať jednotlivé orgány SSS i jednotliví členovia SSS. Na záver v mene Predstavenstva SSS i odbornej poroty zablahoželal laureátom a zaželal im veľa tvorivých síl.

 

-šc-

 

Fotogaléria: Ceny SSS za rok 2015 – 3. 6. 2016