LADISLAV KUBÍNYI – vedec, či umelec?

11.12.2019 07:22

V stredu 27. 11. 2019 Mestská knižnica v Ružomberku, Literárny klub ružomberských spisovateľov a Spolok slovenských spisovateľov (SSS) – krajská odbočka v Žiline usporiadali po tretí raz podujatie Rozpamätávanie, ktorým sa pripomínajú významné osobnosti mesta Ružomberok a jeho regiónu. Vzácna hostka PhDr. ANNA JÓNÁSOVÁ, poetka i prozaička, autorka odborných bibliografií, redaktorka, publicistka, knihovníčka, kultúrna pracovníčka a organizátorka formou literárnej prezentácie, predstavila významného rodáka z Madočian pri Ružomberku (súčasť Liptovskej Teplej) humanistu a básnika LADISLAVA KUBÍNYIHO (* 1533/1535, resp. po roku 1543 – † 1598 v Galante). Rod Kubínyiovcov sa s Ružomberkom spája už s jeho vznikom a sám L. Kubínyi v meste pravdepodobne študoval a pričinil sa aj o príchod členov Spoločnosti Ježišovej na jeho pôdu. Narodil sa v Madočanoch na Liptove. Študoval na univerzite v Padove (od 1568), oženil sa (1585) s MAGDALÉNOU ESTERHÁZYOVOU (* 1567 – † 1617), pôsobil ako úradník v kráľovskej kancelárii či ako radca kráľovskej komory v Bratislave, bol autorom príležitostnej latinskej poézie a spoluautorom dvoch urbárov. Po zbúraní jeho náhrobku tumbu preniesli z jeho krypty na cintoríne pri románskom kostolíku na Papdombe do Kostola sv. Štefana v Galante.

Z podujatia o Ladislavovi Kubínyim. Foto: archív autora

 

Výsledkom vedeckej práce A. Jonásovej sú dva zväzky mimoriadne prínosných kníh Ženy z rodu Esterházyovcov (I. zv. 2014, II. zv. 2019). Stovky a tisícky listov v latinskom, maďarskom, nemeckom i slovenskom jazyku ju inšpirovalo preskúmať genealógiu Esterházyovcov, ich manželstiev, sobášnej politiky, participácie šľachtičien na hospodárení v sídlach rodu, ako i spoločenskej angažovanosti týchto žien v Uhorsku. V knihe mapuje štyri storočia v životoch týchto vzdelaných a nezriedka nadaných šľachtických žien. Nájdeme v nej podrobné a zaujímavo napísané životopisy 10 významných esterházyovských šľachtičien, ktoré boli doteraz zapadnuté prachom dejín: o. i. manželky humanistu L. Kubínyiho, obetavej M. Esterházyovej. Opäť sa potvrdilo, že Ružomberok a jeho osobnosti zohrávali v slovenských, uhorských i širších európskych dejinách významnú úlohu. V diskusii A. Jónásová priblížila autentické dokumenty z výskumu, týkajúce sa aj prepojenia L. Kubínyiho na Ružomberok a región Liptova. Nechýbala výstavka autorkiných kníh.

R. A. RUŽOMBERSKÝ