Konferencia Viliam Marčok v slovenskej literatúre

14.01.2015 12:15

Spolok slovenských spisovateľov v roku 2015 plánuje uskutočniť vedeckú konferenciu Viliam Marčok v slovenskej literatúre – pri príležitosti nedožitých 80. narodenín slovenského literárneho vedca, spisovateľa, básnika a publicistu. Vedeckú konferenciu SSS pripravuje – s predpokladanou finančnou podporou MK SR (na základe predloženého projektu) – v súčinnosti so Štátnou vedeckou knižnicou – Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici, ďalej v spolupráci s Literárnym informačným centrom a Filozofickou fakultou UMB.

Podujatie sa uskutoční v ŠVK – LHM v Banskej Bystrici vo štvrtok a piatok v dňoch 28. – 29. mája 2015. K dnešnému dňu SSS eviduje nahlásenú účasť s témami referátov V. Šabíka, S. Šváčovej, E. Urbanovej, J. Lomenčíka, P. Mišáka a s prísľubom aktívnej účasti M. Bátorovej, V. Petríka, A. Halvoníka, S. Balka, J. Belka, M. Weissa, J. Beňovského, Ľ. Kianičku a O. Herca. V prípade, že viete odporučiť na konferenciu niektorých ďalších znalcov života a diela V. Marčoka, oslovte ich a dajte vedieť na sekretariát SSS do konca januára t. r.