Knihy Spolku slovenských spisovateľov na medzinárodnej výstave v Minsku

25.03.2020 00:07

Na tohoročnej Medzinárodnej knižnej výstave v Minsku sa opäť zúčastnili desiatky krajín, čestným hosťom boli USA. Vďaka iniciatíve Spolku slovenských spisovateľov vznikol stánok Slovenskej republiky.

Knihy sme poslali nášmu veľvyslanectvu s návrhom, aby zabezpečilo prezentáciu slovenskej knižnej produkcie, keďže ide o prestížne podujatie. Náš zastupiteľský úrad v minulých rokoch prestal stánok organizovať napriek tomu, že organizátori ambasádam dávajú výstavnú plochu grátis. V rámci výstavy už niekoľko rokov býva sympózium Spisovateľ a čas. Aj v tomto roku ho moderoval minister informácií Bieloruskej republiky A. Karľukevič. Jednou z tém referátov účastníkov z 20 krajín bol dialóg kultúr. V svojom príspevku, ktorý som neskromne nazval Moje malé laboratórium dialógu kultúr, som spomenul, že my už niekoľko rokov hovoríme o potrebe dialógu kultúr a že práve v relácii Bielorusko : Slovensko sme ukázali, čo treba i možno robiť. Dialóg kultúr má byť aj odkazom našim politikom, že náš dialóg im bude pomáhať prehlbovať ich dialóg, taký dôležitý pre mier vo svete. Spomenul som hrozbu unifikácie národných kultúr, situáciu tzv. malých jazykov, preklad ako súčasť dialógu kultúr i otázku výchovy erudovaných prekladateľov. Hosťom i novinárom som ako darček predstavil fotografiu reliéfu Janku Kupalu, ktorý bol inštalovaný v bratislavskom hoteli Carlton.

MARIÁN SERVÁTKA