Kľakli si k nám Vianoce – podujatie odbočky SSS v Prešove

02.01.2019 18:47

Študenti odboru slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (FF PU) sa počas vyučovacieho procesu stali účastníkmi adventného podujatia Kľakli si k nám Vianoce. Pripravili ho pre nich členovia prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS). V priestoroch FF PU v Prešove sa 13. decembra stretli autori: Ingrid Lukáčová, Anna Valcerová, Tomáš Majerník a Jozef Ivan s vysokoškolákmi, ktorí si so záujmom vypočuli ich poetickú i prozaickú tvorbu s tematikou Vianoc...

Čítať viac: Kľakli si k nám Vianoce.