K nedožitej storočnici ROMANA KALISKÉHO

30.09.2022 12:12

Matica slovenská (MS) si 22. septembra 2022 pripomenula v Bratislave na spomienkovom kolokviu nedožitú storočnicu redaktora, žurnalistu, spisovateľa, bojovníka za slovenskú národnú zvrchovanosť Romana Kaliského. Podujatie otvoril  správca MS a šéfredaktor Slovenských národných novín Maroš Smolec. Na úvod sa k prítomným prihovoril predseda MS Marián Gešper, ktorý vyzdvihol významný zástoj Kaliského v matičnom hnutí. Hlavným rečníkom bol Jozef Leikert, spoluautor knihy (s Máriou Mackovou) Roman Kaliský: Cesta búrnym storočím (2022), ktorý zhodnotil celoživotnú dráhu tohto významného publicistu a spisovateľa a ocenil najmä jeho zásluhy o slovenskú demokratickú štátnosť. O pôsobení Kaliského v MS referoval matičný historik Radoslav Žgrada, ukážky z jeho tvorby vybral a predniesol pracovník MS Lukáš Perný. Na podujatí si na Romana Kaliského zaspomínal i redakčný spolupútnik z denníka Slovenská republika, dnes už 90-ročný Ján Smolec.

MS udelila Romanovi Kaliskému pri príležitosti nedožitých stých narodenín Mimoriadnu cenu MS in memoriam, ktorú z rúk M. Gešpera prevzala Kaliského dcéra Gabriela Kaliská.

LUKÁŠ PERNÝ