Juhočeskí spisovatelia v Trnave predstavili tri publikácie

10.09.2021 11:00

Vo štvrtok 12. augusta 2021 v záhrade Knižni­ce Juraja Fándlyho v Trnave uviedli medzi čitate­ľov publikácie, na ktorých má autorský alebo par­ticipačný podiel FRANTIŠEK TYLŠAR, predse­da Juhočeského klubu Obce spisovateľov. Mode­rátor redaktor RTVS Martin Jurčo zoznámil prí­tomných najprv s antológiou Sedm + sedem obsa­hujúcou štrnásť poviedok slovenských ačeských autorov. Vydavateľský príbeh tejto zbierky najprv prerozprával český hosť.

O slovenskej ceste k tej­to publikácii pohovoril do projektu nanajvýš zain­teresovaný riaditeľ trnavskej knižnice a tajomník trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovate­ľov PAVOL TOMAŠOVIČ i autor jednej z povie­dok MIROSLAV DANAJ.

Zľava František Tylšar, Michaela Mondeková, Mária Nevrlová
a redaktor RTVS Martin Jurčo. Foto: archív

Ďalšou prezentovanou publikáciou zo železnič­ného prostredia bola Tylšarova Záchranná brzda. Po autorovej sebareflexii svojimi informáciami za­ujali prekladateľka do slovenčiny B. Vargová Kuracinová (v spolupráci s korektorkou M. Kuracino­vou Valovou) a ilustrátorka Michaela Mondeková.

Českobudějovickí spisovatelia František Tylšar aMária Nevrlová do tretice predstavili dvojjazyč­nú publikáciu určenú tentoraz najmladším čitate­ľom. Charakter 65-stranovej publikácie je pozna­teľný už vnázve Čti amaluj s námi– Čítaj a ma­ľuj snami. Vydarené podujatie dotvorilo gitarové duo Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč.

ZLATA MATLÁKOVÁ