Jubilujúci spisovatelia – NOVEMBER 2014

01.11.2015 05:29

Jubilujúci spisovatelia – členovia Spolku slovenských spisovateľov – v novembri 2014:  2. 11. 1964 Ľubica Štefaniková (50) – 8. 11. 1969 Eva Bachletová (45) – 15. 11. 1934 Ivan Izakovič (80) – 19. 11. 1969 Stanislav Brtoš (45) – 19. 11. 1939 Albína Klesová (75)