JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – OKTÓBER 2016

13.10.2016 10:21

1. 10. 1976 – Karol Lovaš (40)
15. 10. 1971 – Katarína Fóková-Patočková (45)
15. 10. 1956 – Pavol Janík (60)
16. 10. 1961 – Marián Moncman (55)
18. 10. 1971 – Jaroslav Vlnka (45)
22. 10. 1956 – Štefan Debnár (60)
23. 10. 1946 – Ivan Kňaze (70)