JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – MAREC 2017

01.03.2017 17:42

* 12. 3. 1932 – Ján Michálek (85)
* 22. 3. 1957 – Jana Judinyová (60)
* 22. 3. 1942 – Milan Zelinka (75)
* 24. 3. 1937 – Stanislav Igor Šimončič (80)
* 28. 3. 1932 – Ján Čápka (85)
* 28. 3. 1947 – Juraj Takáč (70)
* 30. 3. 1952 – Karol Ondriaš (65)
* 30. 3. 1937 – Milan Vároš (80)

Blahoželáme!