JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – MÁJ 2015

28.05.2015 01:21

* 1. 5. 1955 – Ľubomír Pajtinka (60)
* 3. 5. 1955 – Anna Nečová (60)
* 13. 5. 1935 – Ján Navrátil (80)
* 15. 5. 1950 – Sidónia Bábiková (65)
* 24. 5. 1930 – Mišo Kováč-Adamov (85)
* 25. 5. 1960 – Martin Prebudila (55)

Blahoželáme!