JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – JANUÁR 2017

01.01.2017 19:11

* 1. 1. 1932 – Titus Kolník (85)
* 3. 1. 1982 – Peter Papšo (35)
* 6. 1. 1942 – Brigita Šimonová (75)
* 7. 1. 1967 – Igor Válek (50)
* 16. 1. 1932 – Milan Polák (85)
* 23. 1. 1937 – Božena Lenčová (80)
* 25. 1. 1947 – Michal Záleta (70)
* 27. 1. 1957 – Ján Fifik (60)
* 31. 1. 1957 – Peter Švorc (60)

Blahoželáme!