Jubilant VILIAM APFEL (* 3. 6. 1940)

17.06.2020 11:35

Viliam Apfel (* 3. 6. 1940 v Novom Meste nad Váhom), JUDr., renomovaný autor literatúry faktu, recenzent, básnik, publicista, novinár, redaktor, vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, pôsobil ako novinár a redaktor, pracoval v Národnom literárnom centre v Bratislave a i. Žije v Bratislave. Publicistike a literárnej činnosti sa venuje od polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia.

Od roku 1990 ťažisko jeho záujmu predstavuje literatúra faktu, v knižnej tvorbe sa programovo venuje historickým udalostiam a osobnostiam spojeným so slovenskými dejinami. Uverejňoval najmä v periodikách Národná obroda, Život, Slovenská REPUBLIKA a Literárny týždenník, v ktorom aj pôsobil ako sekretár a ktorého je dodnes stálym prispievateľom, spolupracoval s literárnou redakciou Slovenského rozhlasu, štúdio Bratislava (od 1995).

Debutoval vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov knižkou príbehov s historickou tematikou Tajomstvo stratených hrobov: Príbehy, ktoré sa nedostali do učebníc dejepisu (1996; ako elektronická kniha na CD 2016). Vyšli mu knihy literatúry faktu: Vyznania: k Roku slovenskej literatúry (s kolektívom autorov, 1998), Čas pekelných ohňov: Procesy s bosorkami na Slovensku (1506 – 1766) (2001), Panteón zlomených nádejí: Nezvyčajný a predsa pravdivý príbeh mohyly M. R. Štefánika na Bradle (s Ľubicou Apfelovou, 2004), kde vzdáva hold nielen spoluzakladateľovi prvej ČSR a príslušníkom talianskej armády, ktorí spolu s ním 4. 5. 1919 zahynuli po havárii lietadla Caproni 450 a sú pochovaní na Bradle, ale aj architektovi Dušanovi Jurkovičovi, Čas bez rozlúčky: Prvá svetová vojna a taliansky front na Piave 1915 – 1918 (odborná spolupráca Ľubica Apfelová, 2005; CD 2012) – s faktmi o Slovákoch, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne, ... lebo len prach si: Príbehy z histórie, ktoré nevošli do dejepisu (2006; CD 2006) – súbor pätnástich esejistických bibliografií známych aj menej známych osobností dejín, Čas služobníkov diabla: Tri storočia procesov s bosorkami v Európe i zámorí (2008; CD 2012), Kliatba zvaná Alžbeta: Posledné tajomstvo čachtickej panej (2010; CD 2012) – faktografické prerozprávanie stále inšpiratívneho príbehu o živote „krvavej grófky“, Prípad Mayerling: Následník trónu Rudolf Habsburský: obeť, či páchateľ? (2013) – o korunnom princovi, jeho dobrodružnom živote, nevere a smrti s milenkou na zámku v Mayerlingu, Legenda v kameni: Malé dejiny Štefánikovej mohyly na vrchu Bradlo (2015), kde podáva príbeh Štefánikovej tragickej smrti, komplikovanú stavbu mohyly, zápas o udržanie pamiatky a jej obnovu, Za oponou času (2018; CD 2019) prináša dvadsať príbehov o ženách z našej histórie (napr. Žofia Bosniaková, Mária Sečianska, Helena Kottanerová) a i. Je spoluautor publikácie Album of Slovak writers (s Andreou Bokníkovou, Jozefom Čertíkom, Antonom Balážom a editorom Jánom Vilikovským, Národné literárne centrum, 2003). Je autorom stoviek recenzií, píše aj poéziu.

Je dvojnásobný laureát Ceny E. E. Kischa – za rok 2006 za knihu Čas bez rozlúčky a za rok 2002 za knihu Čas pekelných ohňov, nositeľ zvláštnej Ceny Miroslava Ivanova za trvalý autorský prínos pre literatúru faktu (2006), ktorú udeľuje Klub literatúry faktu s rodinou M. Ivanovova. Za knihu Panteón zlomených nádejí získal Prémiu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2004. Je aj laureátom Ceny Petra Jilemnického za knihu Prípad Mayerling v roku 2014 a iných ocenení. Jubilantovi k okrúhlemu výročiu blahoželá vedenie Spolku slovenských spisovateľov, ktorého je členom, a osobitne redakcia Literárneho týždenníka – s poďakovaním najmä za recenzentskú tvorbu, ktorou prispieva ku kvalitatívnej úrovni nášho časopisu. Veľa zdravia a tvorivej invencie do ďalších rokov života!

(Zdroje: www.spolok-slovenskych-spisovatelov. sk/products/apfel-viliam, www.litcentrum.sk, husav. portaro.eu)

Foto: Peter Procházka