JOZEF MIKLOŠKO jubiluje

10.04.2019 10:07

Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc. (* 31. 3. 1939 v Nitre), spisovateľ literatúry faktu, publicista, bloger, pôvodným povolaním matematik, vedecký pracovník, potom politik a diplomat, študoval na gymnáziu v Nitre (1956), absolvoval Vysokú školu pedagogickú (1956 – 1960) a odbor matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1965 – 1968) a viacero študijných pobytov v zahraničí (Nemecko, USA, ZSSR, Francúzsko). Žije v Bratislave, je ženatý, má štyri deti, dvanásť vnukov, troch pravnukov. Jeho brat je politik a disident František Mikloško.

Pôsobil ako pedagóg na gymnáziu v Nových Zámkoch, vedecký pracovník Ústavu technickej kybernetiky SAV v Bratislave (1963 – 1990), v 2. polovici 80. rokov zastával funkciu vedúceho medzinárodného Bázového oddelenia pre umelú inteligenciu. Po novembri 1989 bol podpredsedom bývalej česko-slovenskej federálnej vlády pre ľudské práva (1990 – 1992), poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSRF v Prahe (1992), poradcom v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky (1993 – 95). Pôsobil ako vedúci vydavateľstva DACO v Bratislave (1995 – 1996), prorektor Trnavskej univerzity (od r. 1996), v diplomatických službách ako veľvyslanec v Taliansku, v San Maríne a na Malte (2000 – 2005), novinár, neskôr bol poslancom NR SR (2012 – 2016).

Vlastná literárna tvorba odráža jeho aktívnu prácu v kresťanskom hnutí, najmä prácu s mládežou a v rodinných spoločenstvách, ktorú vykonával v časoch totality, keď sa zapájal do činnosti Tajnej cirkvi, ako aj skúsenosti a zážitky z pôsobenia v diplomatických službách. Autor kníh Prísne tajné: Ako sme boli malí (1994), Lúčenie (1996), Veľmi prísne tajné: Ako sme boli slobodní (2000), Prísne tajné: Ako sme boli Taliani (2006), Ktorého si, Mária, do neba vzala (2006), Ako sme boli malí: Odtajnené po 60 rokoch (2007), Ohrozená rodina na Slovensku v kontexte príčin vyňatia detí z biologických rodín (2007), Dva roky bloger (2010), ostatná kniha: Ľudia a doba – z môjho života (Marenčin PT, 2017). Je aj autorom viacerých odborných diel z oblasti matematiky a informatiky a stoviek príspevkov na vlastnom blogu. Je členom Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov (SSS), predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska a Pi-klubu.

* * *

V mene vedenia SSS a redakcie jubilantovi, ktorý je aj stálym prispievateľom Literárneho týždenníka, úprimne blahoželáme a žičíme mu veľa tvorivých úspechov.

Redakcia

 

MEDAILÓN ČLENA SSS: Jozef Mikloško