JOHN MINAHANE hosťom Trnavskej poetiky

13.05.2022 11:35

V poradí siedmy ročník voľného cyklu literárnych podujatí s názvom Trnavská poetika pokračoval v stredu 4. 5. 2022 v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Hosťom podvečera bol írsky básnik, prozaik a prekladateľ John Minahane. Hoci na Slovensku žije a pracuje od roku 1996, jeho spomienky na Írsko sú živé. Patrí medzi ne i osvojovanie anglického jazyka a írčiny, tiež vlastná literárna tvorba na strednej škole, záujem o básnikov 19. storočia vrátane W. Shakespearea s dôrazom na zjednodušené formy jeho sonetov. Tento fakt sa nedal obísť pri priamom preklade Hviezdoslavových Krvavých sonetov do angličtiny.

Trnavská poetika 4. 5. 2022. Zľava: Pavol Tomašovič,
John Minahane a Štefan Kuzma. Foto: Mária Danková

V čase, keď sa svetová situácia komplikuje a na našom kontinente pokračuje vojnový konflikt, sú práve Krvavé sonety, rovnako aj ich preklad, nanajvýš aktuálne a John Minahane sa stal – ako ich prekladateľ – tohoročným laureátom Ceny P. O. Hviezdoslava. Časť ďakovnej reči, ktorá 9. marca 2022 odznela v bratislavskom Zichyho paláci, si vypočuli i besedujúci v Trnave. Osvedčená moderátorská dvojica Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma spolu s obecenstvom vytvorili pre hosťa komornú atmosféru pre hlboké myšlienky o umeleckej tvorbe, literárnej slobode, inšpirácii a vnútornej odovzdanosti, ale i o vojne a manipulátoroch myšlienok.

J. Minahane preložil do angličtiny tvorbu viacerých slovenských básnikov vrátane Milana Rúfusa, Miroslava Válka, Laca Novomeského, Jány Buzássyho, Mily Haugovej, Ivana Štrpku a ďalších. V roku 2016 i básnickú zbierku Šepot Štefana Kuzmu. A práve on na záver podujatia interpretoval posledný Hviezdoslavov sonet v slovenčine. Prítomní si vypočuli následný anglický preklad v podaní Johna Minahana. Stretnutie umelecky dotvorila inštrumentalistka, skladateľka a speváčka Jana Andevská. Hosťa i účastníkov podujatia prekvapila najmä írskou romantickou ľudovou piesňou.

ZLATA MATLÁKOVÁ