51. ročník celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2019

11.12.2019 07:31

Kysucká knižnica v Čadci, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov ako odborný garant súťaže, Kysucká nadácia v Čadci, Literárny fond, Kysucká kultúrna nadácia a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska pripravili pre čitateľskú verejnosť v dňoch od 27. 11. až 29. 11. 2019 okrem vyhodnotenia 51. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2019 pestrú ponuku literárnych podujatí. V tomto roku si pripomíname 100. výročie narodenia spisovateľa Rudolfa Jašíka, kysuckého autora, ktorého tvorba sa nadčasovou umeleckou hodnotou nezmazateľne zapísala do dejín slovenskej literatúry a ktorého meno súťaž nesie.

Prvé podujatie, ktoré sa uskutočnilo v Kysuckej knižnici v Čadci v stredu 27. 11., bola slávnostná vernisáž výstavy ilustrácií najoriginálnejšej a najoceňovanejšej slovenskej výtvarníčky MARTINY MATLOVIČOVEJ s názvom Rozprávky z palety a autorská beseda s ilustrátorkou Farebné sny Martiny Matlovičovej. Popoludnie sa venovalo tvorbe úspešnej slovenskej spisovateľky a autorskému stretnutiu Podoby lásky v tvorbe KRISTÍNY MIŠOVIČOVEJ.

Jašíkove Kysuce 2019. Foto: autorka

Vo štvrtok 28. 11. sa konal celodenný program, ktorý otvorila autorská beseda pre deti Vežovníček a iné príbehy MARTY HLUŠÍKOVEJ. Nový dokumentárny film JOZEF HNITKA – Život vo vnútornej emigrácii predstavila literárna vedkyňa a poetka profesorka MÁRIA BÁTOROVÁ ako príspevok k 30. výročiu našej slobody. Popoludní sa v knižnici uskutočnil rozborový seminár Mladá poviedka a esej za účasti členov odbornej poroty Jašíkových Kysúc PETRA MIŠÁKA, MÁRIE BÁTOROVEJ a MÁRIUSA KOPCSAYA a finalistov celoslovenskej literárnej súťaže. Vyvrcholením štvrtkového programu bol Literárny galavečer a dialógy pod lampou – slávnostné vyhodnotenie 51. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2019.

Piatok 29. 11. 2019 patril pripomienke Literárneho odkazu Rudolfa Jašíka a oknu do najnovšej súčasnej literárnej tvorby, ktoré otvorilo autorské stretnutie so spisovateľom PETROM HOLKOM a KATARÍNOU THOLTOVOU-HOLKOVOU. Po skončení podujatia sa spisovatelia a mladí autori, finalisti literárnej súťaže, presunuli do Turzovky, kde sa pred Mestským úradom uskutočnila spomienková slávnosť Pietna spomienka na Rudolfa Jašíka pri jeho pamätnej tabuli. Týmto aktom sa skončil 51. ročník Jašíkových Kysúc 2019, podujatia, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a do ktorého spolufinancovania sa zapojil aj Žilinský samosprávny kraj. Odborná porota súťaže Jašíkove Kysuce 2019, ktorá t. r. pracovala v zložení prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Márius Kopcsay a PhDr. Peter Mišák (predseda), hodnotila práce 64 autorov, ktorí zaslali 69 súťažných literárnych textov.

Na základe hodnotenia jednotlivých prác sa jednohlasne rozhodla udeliť ocenenia v súťaži Jašíkove Kysuce 2019: Cena Rudolfa Jašíka: kategória od 18 do 35 rokov: Romana Kališová: O čaji bez citrónu; Prémia Jozefa Hnitku: kategória od 10 do 18 rokov: Magdaléna Martišková: Neprespíš otca svojho, matku svoju...; prémie Rudolfa Jašíka udeľované Literárnym fondom: 1. Ján Bidovský: Nie je (pre Miriam); 2. Ľudmila Magdolenová: Ohňová zem; 3. Alex Zamborský: U Rolanda. Cena za esej o diele slovenskej literatúry v kategórii „dospelí“: od 23 do 35 rokov udeľovaná Spolkom slovenských spisovateľov, Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska a Literárnym fondom: Dominik Gregor (pseudonym): Doživotné Krížové štácie. V rámci súťaže porota udelila čestné uznania: Alžbeta Bahúlová: Všetky vulgárne slová; Zoe D. Black (pseudonym): Implementácia dôležitosti svetelných plazmových telies; Kristína Daňová: Nikdy ťa neopustím; Mária Dudičová: Jednoduchá matematika; Dominika Gavláková: Koniec ma zastihol nepripravenú; Matej Koščo: Žeriavnikova osamelosť; Lubomír Mortis (pseudonym): Argentiniano; Daniela Považancová: Lapač snov; Lenka Sabová (pseudonym): Neprebudená; Simona Sádecká: Byrokratická univerziáda; Lenka Sameková: Vonku bezoblačno, vnútri zamračené; T. Teplická (pseudonym): Pramene.

Laureátom a všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

HELENA PAGÁČOVÁ, Kysucká knižnica v Čadci, a redakcia