JAROSLAV HAŠEK a Slovensko v roku výročí

15.05.2023 04:59

V dňoch 28. – 30. 4. t. r. sa kultúrny publicista a spisovateľ IGOR VÁLEK na pozvanie organizátorov zúčastnil (s podporou agentúry LITA) v českej Lipnici nad Sázavou na medzinárodnom sympóziu Jaroslav Hašek – náš a svetový. Vo svojom referáte hovoril o vzťahu spisovateľa k Slovensku (so zvláštnym zreteľom na niekdajší Turčiansky Svätý Martin), odovzdal pozdravy Spolku slovenských spisovateľov, pozdravný list primátora mesta Martin a pozdravil potomkov spisovateľa aj účastníkov podujatia počas spomienky pri hrobe Jaroslava Haška. Zároveň všetkých pozval do Martina.

 

Igor Válek (vľavo) odovzdal pozdravy Spolku slovenských spisovateľov
pri hrobe Jaroslava Haška, vpravo vnučka, vnuk
a pravnuk veľkého humoristického spisovateľa


Sprievodným podujatím programu Nocí múzeí a galérií 2023, ktoré pripravilo Literárne múzeum SNK v Martine, bude totiž v sobotu 13. 5. od 17. hodiny zážitková moderovaná beseda Jaroslav Hašek a Slovensko s podtitulom Ako chutí ovca v žinčici. Počas nej bude vnuk spisovateľa RICHARD HAŠEK v hovoriť o mimoriadnom vzťahu JAROSLAVA HAŠKA k súvekému  Slovensku a jeho obyvateľom. Spolu s I. Válekom, znalcom života a diela svetového humoristu, autora knihy Haškovi v pätách, ktorej doplnené vydanie pripravuje na jeseň tohto roku.

 

Vnuk spisovateľa Richard Hašek (vľavo)
a Igor Válek v Lipnici nad Sázavou, kde
Jaroslav Hašek napísal Osudy dobrého vojaka Švejka


 

***

Jaroslav Hašek strávil celé letné prázdniny v rokoch 1900 – 1902 v krajine pod Tatrami, kde spoznal viaceré slovenské osobnosti (napr. S. H. Vajanský, A. Kmeť, D. Makovický, T. Vansová, E. Maróthy-Šoltésová) i obyčajných ľudí, aj prakticky celé územie (jeho očarenie krajinou i ľuďmi sa začalo práve v Turčianskom Svätom Martine počas Augustových slávností, o čom je písomný doklad i Archíve literatúry a umenia SNK). O svojich skúsenostiach a zážitkoch publikoval vo vtedajšej českej tlači množstvo próz. Súčasťou podujatia bude prezentácia dokumentov vo vzťahu k téme a osobnosti spisovateľa, ktorého 140. výročie narodenia a 100. výročie úmrtia si pripomína svetová verejnosť.