Hudobno-poetické popoludnie k storočnici básnika Svetloslava Veigla

31.12.2015 14:48

Nedeľa 27. decembra t. r. v Kráľovej pri Senci bola zasvätená 100. výročiu nedožitých narodenín básnika, kňaza a františkána Svetloslava Veigla, významného predstaviteľa katolíckej moderny a výnimočnej osobnosti prítomnej v slovenskej poézii silnou kresťankou humanistickou orientáciou. Význam diela, život a najmä spoluprácu básnika s Literárnym týždenníkom pred rokom 1989, čo s nevôľou prijímali vtedajší stranícki mocipáni, priblížil preplnenému stánku viery a kultúry, v ktorom S. Veigel kázal vyše 30 rokov, literárny vedec, kulturológ a zakladajúci šéfredaktor časopisu Vincent Šabík. Podujatie moderoval básnik a člen SSS Miroslav Daniš, povolaním historik, žijúci v Kráľovej pri Senci. Vianočne vyzdobený miestny kostol rozozvučala klasická hudba Georga Friedricha Händla a ďalších starých majstrov v podaní bratislavského komorného hudobného telesa Cuore Barocco – Barokové srdcia, ktorý vznikol na podnet violončelistu Tomáša Kardoša, a piesne miestneho speváckeho zboru Nebeská rosa, ktorý zaspieval i zhudobnené básne S. Veigla. Verše básnika zazneli v pôsobivom recitačnom podaní herečky BožidaryTurzonovovej, herca Jozefa Šimonoviča, podpredsedu Matice slovenskej.

Vincent Šabík a hudobné teleso Cuore Barocco – Barokové srdcia

Hudobno-poetické popoludnie malo dve vyvrcholenia – uvedenie výberu z poézie básnika pod názvom Básnik neodchádza: K storočnici Svetloslava Veigla do života a odhalenie pamätnej tabule básnikovi. Knihu prezentovala zástupkyňa jej vydavateľa – predsedníčka OZ Hlbiny Gabriela Smolíková, s jej zostavateľom M. Danišom. Tabuľu odhalili na farskej budove pri kostole starosta obce Dušan Šebok, akad. sochár Ján Gejdoš z Martina, autor umeleckého diela s reliéfnym portrétom básnika, M. Daniš a predseda MS M. Tkáč. Po jej odhalení nasledovalo spoločenské stretnutie v miestnej škole, ktorá práve získala nové meno – Základná škola Svetloslava Veigla. 

Za Spolok slovenských spisovateľov sa na podujatí zúčastnil jeho predseda Miroslav Bielik, tajomník Ján Tazberík a šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra. Organizátorom dôstojnej spomienky na charizmatického básnika odovzdali predvianočný LT, ktorý priniesol na prvej strane báseň Svetloslava Veigla Vianoce a v čísle reprezentatívny príspevok o  tvorbe a živote básnika, vrátane bibliografických informácií, dokumentárnych fotografií a jeho poézie.

ŠTEFAN CIFRA

Foto: autor

 

Pri odhalenej pamätnej tabuli Svetloslava Veigla v Kráľovej pri Senci (zľava):
Ján Tazberík, Vincent Šabík, Miroslav Daniš, Miroslav Bielik a Dušan Šebok