Hudobno-dramatický program Čas a pamäť z diel šiestich slovenských autoriek – v piatok 10. 6. 2022 v Mestskej knižnici v Bratislave na Kapucínskej 1

27.05.2022 11:23

Brnianske Divadlo hudby a poezie AGADIR, ktoré je už známe aj nášmu publiku, pripravilo

Hudobno-dramatický program ČAS A PAMÄŤ

Plynutie času a pamäť tramatizujúca či idealizujúca

v piatok 10. júna 2022  v 2022 o 17. hod.

v Mestskej knižnici na Kapucínskej 1 v Bratislave

zostavený z knižných diel šiestich slovenských autoriek:

* Mária Bátorová:
* Etela Farkašová: Vrstvenie času
* Marta Hlušíková: Žena našívajúca záplaty
* Hana Košková: Odprevadiť záveje
* Zlata Matláková: Trvalky
* Ivicia Ruttkayová: Matematický model večnosti a iné nočné kratochvíle

Preklad a dramaturgia: Milena Fucimanová
Výtvarná spolupráca: Markéta Oumarová
Hudba: Ondřej Fuciman
Účinkujú: Milena Fucimanová, Zdeňka Pospíšilová, Václav Buchta
Spev a klarinet: Vlálav Buchta, klavír: Ondřej Fuciman, basa: Markéta Oumarová

Usporiadatelia: Mestská knižnica v Bratislave, Divadlo hudby a poezie AGADIR, Slovenské centrum PEN