Letecké nešťastie neprežilo 157 ľudí, vrátane rodiny nášho kolegu ANTONA HRNKA: Hrozná tragédia v Afrike

12.03.2019 20:08

V nedeľu 10. marca t. r. sme sa dozve­deli tragickú správu: v severnej Afrike medzi Etiópiou a Keňou sa zrútilo šesť minút po štarte, o 6.38 hod. SEČ lietadlo Boeing 737 so 157 pasažiermi, z ktorých nikto neprežil a medzi ktorými boli aj šty­ria Slováci. Hrozné nešťastie postihlo náš­ho kolegu Antona Hrnka, poslanca Ná­rodnej rady Slovenskej republiky, člena Predstavenstva Spolku slovenských spiso­vateľov a redakčnej rady Literárneho týž­denníka, keďže na palube lietadla zahynu­la jeho najbližšia rodina – manželka Blan­ka, syn Martin a dcéra Michaela. Okrem nich prišla o život aj novinárka a chari­tatívna pracovníčka z organizácie Dob­rá novina Danica Olexová. Syn A. Hrnka Martin bol znalcom Afriky, ako sprievod­ca v minulosti pracoval pre cestovnú kan­celáriu špecializujúcu sa na poznávacie zájazdy a so svojou mamou a sestrou ces­toval v lietadle na dovolenku. D. Olexová mala v Afrike naplánovanú dvojmesač­nú cestu v rámci charitatívnych projektov. A. Hrnko sa k tragédii vyjadril na Face­booku, kde informoval o smutnej správe a napísal: „Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.“

Všetkým pozostalým po obetiach tra­gédie vyjadrujem hlbokú úprimnú sú­strasť. Osobitne súcitíme s našim kole­gom a priateľom Antonom Hrnkom, kto­rého utrpenie sa dá len ťažko predstaviť, keďže prišiel o celú svoju rodinu. Sme s Tebou, Tonko.

Vedenie Spolku slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka