Hostia v Rázusovie klube spisovateľov

11.12.2019 07:46

V rodnom dome súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši-Vrbici, ktorý je súčasťou expozícií Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, založili mikulášski spisovatelia literárny klub. Už názvom Rázusovie klub spisovateľov sa vydali na pokračovanie v literárnej tradícii súrodencov Rázusovcov. Zakladateľmi klubu sú spisovatelia JOZEF DANÍK, ŠTEFAN PACKA a PETER VRLÍK. V útulných „klubových priestoroch“ usporadúvajú hodnotné akcie, vrátane besied so zaujímavými osobnosťami z celého regiónu i Slovenska.

 

Pohľad do sály v Rázusovie dome na diskutujúcich
spisovateľov (zľava): Jozef Daník, Radislav
Kendera, Lýdia Kráľovičová, Stanislav
Brtoš, Milan Igor Chovan. Foto: Marián Mydlo

Do Rázusovie domu pozvali 20. 11. 2019 ružomberských kolegov, združených v Literárnom klube ružomberských spisovateľov (LKRS), s ktorými ich spája dlhoročná spolupráca, Radislava Kenderu, predsedu LKRS, Lýdiu Kráľovičovú, Stanislava Brtoša, Milana Igora Chovana, člena výboru LKRS, a Mariána Mydla, tajomníka klubu. Podujatie moderoval predseda klubu P. Vrlík a jeho predchádzajúci predseda Š. Packa (klub má rotujúcu funkciu predsedu). R. Kendera predstavil ružomberských básnikov, prozaikov, autorov rozprávok a povestí, cestopisov či literatúry faktu i LKRS. Mikulášski kolegovia priznali, že ružomberský klub im je vzorom a Ružomberčania im vraj môžu zase závidieť sídlo klubu a „prevádzkara“ – Múzeum Janka Kráľa. V preplnenej sále za prítomnosti riaditeľa Múzea J. Kráľa Jaroslava Hrica a viacerých kultúrnych osobností (účastníkov pozdravil aj primátor L. Mikuláša Ján Blcháč) beseda pokračovala prehliadkou expozície Rázusovie domu.
 

R. A. RUŽOMBERSKÝ