Hlavná cena Egona Erwina Kischa RUDOLFOVI SCHUSTEROVI

11.12.2019 08:00

Hudobná sieň Bratislavského hradu bola v stredu 27. 11. 2019 svedkom milej slávnosti – prezident RUDOLF SCHUSTER si na nej prevzal Hlavnú cenu 28. ročníka medzinárodnej súťaže Egona Erwina Kischa za najkvalitnejšie diela literatúry faktu vydané v roku 2018 na Slovensku i v Čechách. Porota mu ju udelila za autobiografickú knihu Schody návratov (Axis Media, 450 strán, kniha už vyšla aj v nemeckom preklade), ktorá je veľmi širokým a pútavým prierezom autorovho života. Laureátovi prišli zablahoželať premiér Peter Pellegrini, ministerka kultúry Ľubica Laššáková, ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a ďalší vzácni hostia.

 

Rudolf Schuster ďakuje za vysoké
literárne ocenenie. Zdroj: Facebook

 

Ako zdôraznil v laudácii profesor Karol Horák, dielo ani tak nie je o Rudolfovi Schusterovi (čestnom členovi Spolku slovenských spisovateľov) ako o spoločnosti,
v ktorej žil, pracoval a tvoril, ktorej aj on vtláčal výraznú pečať: práca pre mesto Košice, pôsobenie vo funkcii predsedu Slovenskej národnej rady, veľvyslanca v Kanade a napokon na poste prezidenta Slovenskej republiky, prvého muža v štáte, splnenie snov viacerými návštevami Brazílie a iných vzdialených kútov zemegule s fotoaparátom a kamerou v ruke.
V knihe nechýba príslovečná laureátova pokora súvisiaca s jeho širokou spisovateľskou činnosťou a dramatickou tvorbou, dôkaz umeleckej všestrannosti (desiatky kníh, scenáre, fíčre, filmy, výstavy fotografií a podobne), ale ani vysoké literárne majstrovstvo, ktoré ho nepochybne predurčilo k získaniu hlavnej ceny v tejto významnej súťaži. Autor, dodal profesor Horák, dosiahol na najvyšší spoločenský piedestál, no je tu ešte čosi vyššie – stal sa z neho ozajstný človek, nákazlivý prirodzenosťou, empatiou, ktoré prejavuje v každodennom styku s ľuďmi, s typicky podanou rukou azda každému. Cenu laureátovi odovzdali Jozef Leikert, predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku, a Petr Fiala, starosta mesta Letohrad, takpovediac česko-slovenského hlavného mesta literatúry faktu.
Rudolf Schuster v ďakovnej reči vyjadril radosť, že bola objavená aj jeho „druhá strana mince“, osobnosť spisovateľa. Cenu si veľmi váži, v knihe zhodnotil celý svoj život. „Je to subjektívne, ale nie je tam žlč, nie je tam nenávisť, je to napísané vtedy, keď sa to stalo, z mojich denníkov,“ uviedol.

Nič nemohlo na záver lepšie zvýrazniť sviatočnosť chvíle ako pieseň Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem v podaní Martina Babjaka. Krédo, s ktorým sa viaže celý život Rudolfa Schustera.

PAVOL DINKA

P. S.: V mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov a redakcie Literárneho týždenníka Rudolfovi Schusterovi úprimne blahoželáme k významnému literárnemu oceneniu.