Habovštiak, Anton

08.09.2014 04:24

Anton Habovštiak, PhDr. CSc. (* 22. 9. 1924 Krivá 14. 4. 2004 Bratislava), pseud.: Hab., slovenský jazykovedec, spisovateľ, prozaik, publicista, esejista – 90. VÝROČIE NARODENIA a 10. VÝROČIE ÚMRTIA.

Pochádzal z roľníckej rodiny, základnú školu vychodil v rodisku, študoval na gymnáziách v Trstenej (1938 – 41) a Dolnom Kubíne (1941 – 46). Absolvoval odbor slovenčina a francúzština na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, štúdium zakončil roku 1951 doktorátom (PhDr.). Roku  1960 obhájil hodnosť kandidáta vied (CSc.). (Manželka –> Katarína Habovštiaková, slovenská jazykovedkyňa.)

Pracoval ako vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave (1950 – 93), kde sa zaoberal dialektológiou, lexikológiou, lexikografiou a štylistikou – od ukončenia štúdií až do odchodu do dôchodku. Žil v Bratislave. Autor monografií Oravské nárečia (1965), Hviezdoslav a slovenčina (1969), Oravské chotárne názvy (1970), Oravci o svojej minulosti: reč a slovesnosť oravského ľudu (1983), Zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov so zreteľom na lingvistickú geografiu (1993), krátkych slovníkov oravského, pivnického (slovník nárečia Slovákov v Pivnici vo Vojvodine v Srbsku) a gornomitropolského nárečia (slovník nárečia Slovákov v Gornej Mitropoli v Bulharsku). Je spoluautorom monumentálneho diela Atlas slovenského jazyka (1968 – 84) a Slovníka slovenských nárečí (1980). Tri desaťročia bol členom redakčného kolégia a pracovnej skupiny pre Slovanský jazykový atlas. Pre deti a mládež umelecky stvárnil ľudové rozprávky a povesti, ktoré zaznamenával počas dialektologických výskumov: Pastierik a zbojníci (1963), Zakliate ovečky pod Rozsutcom, Tri víly na salaši  (obe 1966), Kráľovič a krásna Zuzana, O kaštieli v šírom poli (obe 1968), Proroctvo kráľa MatejaZlaté dukáty v Choči (obe 1970), Kráľ a múdry sedliak (1972), Viktóriine zvony (1974), Skamenená dievka (1977), Oravské povesti (1978), Jánošíkova studničkaO orlovi na Bielej Skale (obe 1980), Snehobiela košeľa (1981), Kukučkine slzy (1986), Poklad nad všetky pokladyTrojaké husličky (1991), Povesti o oravskom zámku (1994), Kniha rozprávok (1997), Remeslo má zlaté dno (s K. Habovštiakovou), Vianočné rozprávky (1998) a Povesti z oravskej doliny (2002). Pre mládež napísal aj historické romány Plátennícka pieseň (1985) a Plátenícka pieseň a jej finále (1999) a divadelnú hru Vitala a Nabor (1997). Čitateľsky príťažlivé sú knihy esejí Oravské chodníčky (1985), Dni sviatočné a všedné, Kráľ nad kráľmi sa narodil – kresťanské vianočné tradície, vinše, rozprávky, betlehemské hry a piesne a Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži (všetky 1995). Novely a poviedky zo života slovenských ľudí mu vyšli v zbierkach Volanie domova (1992), Aj také sú Božie cesty (súbor poviedok o trpkých osudoch prenasledovaných ľudí) (1995), Mať moja, mať moja (1999). Pamiatke sestry Zdenky Schellingovej venoval knihy literatúry faktu: portrétnu knižku Za mrakmi je moje milované slnko (1996, 2000, 2003 a 4. rozšírené vydanie 2003), a knihy Božia služobnica Cecília Schelingová – sestra Zdenka (2001), Meditácie a modlitby sestry Zdenky (2002) a Sestra Zdenka (2003). Spolu s manželkou Katarínou pripravoval pre seriál Malé biblické príbehy (Slovenská televízia) scenáre textov zo StaréhoNového zákonaApoštolských skutkov (1995 – 98). Svoje životné dielo zavŕšil autobiografickou knižkou Túžba po poznaní (2003).

Literatúra:
1) Anton Habovštiak. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a Slovenská národná knižnica, 2001. S.  127 – 128.
2) Anton Habovštiak. In: Encyklopédia slovenských spisovateľov. 2 zv. [Napísal kolektív autorov pod vedením PhDr. Karola Rosenbauma, DrSc.] Bratislava: Obzor, 1984. S. 177 – 178.