Uvedenie knihy Henrich Jakubík: Slávka Očenášová-Štrbová: Personálna bibliografia

22.05.2023 11:39

Štátna vedecká knižnica literárne a hudobné múzeum, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, odbočka Spolku slovenských spisovateľov a Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici

pozývajú

na spoločenské stretnutie s jubilantkou spojené s uvedením publikácie

Henrich Jakubík: Slávka Očenášová-Štrbová: Personálna bibliografia

29. mája 2023 (pondelok) o 16,30 hod.

Spoločenská sála ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica