FIRMA ARHUR DS NAPRIEK NESÚHLASU SSS VYPRÁZDŇUJE KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV!

12.08.2015 13:32

Včera 11. augusta firma Arthur DS, s. r. o., ktorá sa v pozícii správcu budovy na Laurinskej 2 – navyše spochybnenej žalobou SSS o neplatnosť zmluvy o nájme – správa, akoby bola jej výlučným vlastníkom, aj keď 50 % nehnuteľnosti vlastní Spolok slovenských spisovateľov, vyprázdnila priestory Klubu. Špeditéri vynosili mobilný inventár do vstupnej haly so šatníkmi (pred klubom) a v Klube vytrhali koberce. Firma Arthur postupuje krok za krokom – salámovou technikou – arogantne, aj napriek písomne a verejne deklarovanému nesúhlasu SSS s premenou Klubu na „nočný striptízový bar“, i navzdory petícii ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, ktorú už podpísalo vyše 470 signatárok a signatárov, vrátane množstva významných osobností slovenskej literatúry, umenia, vedy i politického života.

SSS sa obrátil na Pamiatkový úrad SR, súd a zvažuje ďalšie právne kroky, keďže firma Arthur nerešpektuje ani výpoveď zo zmluvy o nájme 50 % budovy z dôvodu opakovaného nezaplatenia nájomného, ktoré dlhuje SSS, ani to, aby sa zdržala konania poškodzujúceho SSS, keďže je podaná aj žaloba o neplatnosť uvedenej zmluvy o nájme, nevýhodnej pre SSS. Klub je však v ohrození. Ostáva len veriť, že prestavbu priestorov Klubu nepovolí bez súhlasu 50 % spoluvlastníka Stavebný úrad v MČ Bratislava-Staré Mesto a že prevádzku nočného klubu nepovolí starosta Bratislavy-Staré Mesto, keďže ide o zámerné znehodnocovanie genia loci jedinečnej kultúrnej inštitúcie s vyše polstoročnou tradíciou, ktorá zahŕňa nielen návštevy, osobné a pracovné stretnutia mnohých spisovateľov, umelcov, vedcov a vzdelancov, ale aj tisícky podujatí literárneho, umeleckého či kultúrno-spoločenského charakteru, ako prezentácie kníh slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry, konferencie a semináre, prijatia slovenských krajanov i zahraničné návštevy, ktoré šírili dobré meno našej kultúry a Slovenska po celom svete.

Bez kultúry a kultúrnosti niet ani kultúrneho národa, občana, spoločnosti. Tzv. podnikatelia, ktorých zaujímajú na prvom mieste iba peniaze a majetky, a na druhom mieste iba majetky a peniaze, si túto elementárnu pravdu nielenže neuvedomujú, ale priam pracujú na tom, aby naša spoločnosť bola nekultúrnou, zvlčilou. Platia však aj ľudové múdrosti Božie mlyny melú pomaly... či Kto druhému jamu kope...

Redakcia

Foto: archív

* AK SI CHCETE PREČÍTAŤ ODOZVY NA VÝZVU SSS ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, KLIKNITE NA TENTO RIADOK  *

Vpravo hore interiér Klubu slovenských spisovateľov (kreslá) v hale so šatníkmi pred Klubom

Vyprázdenné priestory Klubu slovenských spisovateľov