Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

27.11.2020 11:52

Vážení čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka,

PODPORTE NÁŠ/VÁŠ ČASOPIS zapojením sa do zbierky na podporu LT!

 

Rozhodnutie Fondu na podporu umenia (FnPU) prideliť v roku 2020 na vydávanie Literárneho týždenníka (LT) dotáciu v sume 43-tis. eur, teda o tretinu nižšiu dotáciu ako v roku 2019 (60-tis. eur), spôsobuje krízovú situáciu v zabezpečení tvorby a vydávania LT v jeho súčasnej periodicite. Napriek otvorenému listu Apel na záchranu Literárneho týždenníka, ktorým sa v LT 3 – 4/2020 Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov obrátilo na FnPU, a napriek protestu, ktorý sme podali predsedníčke a členom Rady FnPU proti tomuto likvidačnému rozhodnutiu, komisia FnPU pre časopisy, ktorá sa na základe uvedeného podnetu znova zišla 30. 1. t. r., našu žiadosť o prehodnotenie výšky dotácie nerešpektovala a riaditeľ FnPU opätovne rozhodol o dotácii pre LT v spomínanej zníženej výške 43-tis. eur.

Z uvedených dôvodov, ako aj preto, že redakcia Literárneho týždenníka po dlhé roky pracuje s nevystačujúcim finančným zabezpečením, a to aj s dotáciou v minuloročnej výške, a že každoročne zháňame prostriedky na udržanie rozpočtu časopisu, Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ LT požiadala Ministerstvo vnútra SR (MV) podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach o registráciu finančnej ZBIERKY NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA, ktorá má – podľa metodiky MV – všeobecne prospešný účel: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov, aby finančne podporili Literárny týždenník v tejto krízovej situácii, a tak pomohli vytvoriť podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zachovať jeho dvojtýždennú periodicitu. 

Dobrovoľné príspevky na podporou Literárneho týždenníka môžete posielať na účet číslo SK39 7500 0000 0040 2775 6631, ktorý KLA, n. o, podľa zákona založila na účel zbierky.

Zbierka trvá od 1. marca 2020 do 28. februára 2021.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

***

Zároveň vedenie Spolku slovenských spisovateľov vyzýva všetkých členov Spolku, ktorí zatiaľ neodoberajú Literárny týždenník, aby sa stali jeho predplatiteľmi a aby iniciovali odber časopisu aj u ďalších priaznivcov slovenskej literatúry a kultúry.

Aj odberom Literárneho týždenníka pomôžete časopis SSS zachrániť.

(Zdroj: Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník! In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 19 – 20 (20. 5. 2019), ISSN 0862-5999, s. 2; Uverejnené: 22. 4. 2020; aktualizované: 20. 5. 2020; 17. 6. 2020; 25. 11. 2020)