Festival „Slovanské objatia“ v bulharskom meste Varne (26. – 29. 6. 2018)

01.07.2018 16:06

V dňoch 26. - 29. 6. 2018 sa v bulharskej Varne konal 12. ročník Medzinárodného festivalu poézie Slovanské objatia. Bol to maratón prekrásnych podujatí na Ekonomickej univerzite, v Archeologickom múzeu, na pôde Chrámu sv. archanjela Michala a i. Na festivale bola taktiež slávnostné prezentovaná nová slovanská literárna antológia s názvom „Rieka a jej tretí breh“  za účasťou básnikov z dvadsiatich krajín sveta. Za všetko patrí vďaka bulharskej poetke a organizátorke festivalu Elke Nyagolovej. Jej veľkorysé a láskavé srdce zjednocuje tvorivých ľudí rozličných národov, krajín, filozofií a estetík. Pre nás, ktorí sme tento rok šli prezentovať svoju tvorbu, ale aj Slovenskú republiku na takéto významné medzinárodné podujatie, čiže pre Zuzanu Kuglerovú, Ondreja Kalamára a Zvonka Taneského to znamenalo veľkú príležitosť, ale aj zodpovednosť. Festival pripravila Slovanská literárna a umelecká akadémia pod taktovkou spomenutej vynikajúcej bulharskej poetky Elky Nyagolovej.

Bolo pre nás veľkým pôžitkom i inšpiráciou môcť si vypočuť množstvo výbornej slovanskej poézie v origináli, v pôvodných jazykoch, ako aj v preklade do bulharčiny. Okrem bulharčiny a slovenčiny verše zaznievali v ruštine, poľštine, srbčine, ukrajinčine, chorvátčine, macedónčine. V neposlednom to rade boli aj neformálne večerné spoločné posedenia, čo dali tomuto festivalu neopakovateľnú uvoľnenú priateľskú atmosféru, plnú vzájomného spoznávania sa, rozhovorov, prezentácie ľudových piesní.

Vyvrcholením podujatia bolo udeľovanie cien, ktoré odovzdávala Slovanská literárna a umelecká akadémia so sídlom vo Varne. Ocenení boli až dvaja naši delegáti, a to Zvonko Taneski, ktorý dostal veľkú cenu „Strieborné letiace pero“ za celkovú básnickú tvorbu, a Zuzka Kuglerová, ktorá dostala cenu od syndikátu bulharských učiteľov. Z bulharskej Varny sme si odniesli tie najlepšie dojmy, obohatení o skvelé momenty, ale aj množstvo podnetov, skúseností a nových kontaktov vrátane pozvaní na iné medzinárodné podujatia.

Zvonko Taneski

Foto: archív autora

 

Podujatie podporil Fond na podporu umenia